INBJUDAN till ÖFF:s ÅRSMÖTE och REPRESENTANTSKAPSMÖTE

Östergötlands Fotbollförbund inbjuder härmed länets alla fotbollsföreningar och speciellt inbjudna till ovan nämnda möten.
Ni finner enligt nedan nu aktuella handlingar till årsmötet.

I år genomförs dessa två möten efter varandra under en och samma kväll!
Till följd av myndigheternas restriktioner har ÖFF:s styrelse beslutat att genomföra Årsmötet och Representantskapet som två digitala möten.

Det finns därmed inte möjlighet att som ledamot närvara fysiskt vid mötet. Endast mötes-funktionärer kommer fysiskt att närvara på distriktskansliet i Linköping.

Vi kommer att mejla ut föredragningslistor och alla handlingar till respektive möte i slutet på februari månad.

Information om hur ledamöter ska ansluta till mötet, som kommer att arrangeras i Teams, kommer framöver till e-post som anmäls nedan.

DAG Onsdagen den 3 mars 2021

TID Årsmötet startar kl. 17.30 och Representantskapet startar kl. 19

Vi önskar Er anmälan senast den 28 februari via webformulären,

Anmälan är nu stängd.

OBS! Respektive föreningsrepresentant ska i anmälan bekräfta att man har FULLMAKT från sin förening för att erhålla rösträtt vid respektive möte samt ange sin mejladress.

Aktuella handlingar till årsmötet:
ÅRSBERÄTTELSEN
ÅRSREDOVISNINGEN
VALBEREDNINGENS FÖRSLAG
FÖREDRAGNINGSLISTAN

Vid eventuella frågor är Ni välkomna att höra av Er till undertecknad på tel. 010-476 50 60.

Varmt välkomna!
Östergötlands Fotbollförbund
Styrelsen

Thomas Kölnäs
Kanslichef