Wreta Kloster första Östgötaföreningen

Diplomerad förening är svensk fotbolls stora satsning på föreningsutveckling. Östergötlands Fotbollförbund (ÖFF) samarbetar med RF-SISU Östergötland för att stötta föreningar i det utvecklingsarbetet. Nu har IFK Wreta Kloster nått hela vägen fram att som första förening i Östergötland att bli certifierad som "Diplomerad Förening". Vi säger stort grattis!

Diplomerad Förening kan beskrivas som en paketering av fotbollens föreningsutveckling som är framtagen av Svenska Fotbollförbundet (SvFF). Det bygger på en tydlig struktur och process som förenklar för föreningar att komma igång och bedriva ett utvecklingsarbete. IFK Wreta Kloster gick med som en av fem pilotföreningar redan från starten.

- IFK Wreta Kloster har sedan 2015 ett pågående föreningsutvecklingsarbete benämnt som IFK Wreta Kloster 2.0. Vi såg 2018 en möjlighet att kunna ta del av och utnyttja Diplomerad Förening som ett verktyg i denna pågående föreningsutvecklingsprocess. Vi har under denna resa utvecklat också vårt nätverk med andra föreningar och tagit till oss både idéer och arbetssätt. Vi har också till andra föreningar kunnat förmedla hur IFK Wreta Kloster jobbar i olika frågor, säger Jörgen Lööv, ordförande för IFK Wreta Kloster.


Styrelsen i IFK Wreta Kloster som lett arbetet med Diplomerad Förening

Trygg och rolig miljö för barn och unga

Svensk fotboll vill genom Diplomerad förening sätta fokus på vikten av att vi skapar en föreningsmiljö där barn och ungdomar har roligt, är trygga, mår bra och får lära sig fotboll. Föreningar får stöttning i utvecklingsarbetet av fotbollsutvecklare hos ÖFF och idrottskonsulenter hos RF-SISU Östergötland.

- För att möta och förbereda inför framtidens utmaningar och hjälpa en bra förening att bli bättre så är föreningsutvecklingsplanen i Diplomerad förening fantastisk. Upplägget, strukturen och utvecklingsarbetet gör att föreningsmiljön, träningsmiljön och matchmiljön stärks så att medlemmarna ser en positiv effekt i verksamheten, säger Kjell Storm, förbundsdiplomerare för Diplomerad Förening hos ÖFF.

- IFK Wreta Kloster har på ett imponerande sätt anammat och hittat sin metodik och spelidé i diplomerad förening och samarbetat med Östergötlands fotbollförbund och RF-SISU Östergötland för att gå från nuläge till nyläge. Utvecklingsarbetet har därmed nått certifieringsnivå för diplomering som länets första fotbollsförening. Diplomeringen blir ett härligt kvitto för föreningen men jag är också säker på att utvecklingsarbetet i IFK Wreta Kloster kommer att fortsätta även efter diplomeringen, fortsätter Kjell Storm som även arbetar som idrottskonsulent på RF-SISU Östergötland.


Stöd i att tackla föreningsutmaningar

Fotbollen och föreningslivet i Östergötland står sig stark även om det finns utmaningar. Styrelser möter i sin vardag förändrat ideellt engagemang, vikten av ledarförsörjning samt förankring av inriktning och värdegrund i föreningarnas verksamhet. Att stärka och skapa förutsättningar för utveckling i föreningar är en mycket prioriterad fråga för ÖFF som klev in som ett av fyra pilotdistrikt för Diplomerad Förening.

- I Diplomerad förening ser vi ett verktyg som hjälper föreningarna att skapa en fungerande organisation, sunda förenings miljöer där ungdomar har roligt, mår bra och får spela fotboll. Har vi välfungerade föreningar i Östergötland då skapar vi också attraktiva föreningar där ungdomar vill vara med och där fotbollsspelande ungdomar finns så är chansen på sikt att vi också får bra fotbollsspelare i Östergötland, säger Ibrahim Beganovic, ordförande i Föreningsutvecklingskommittén inom Östergötlands Fotbollförbund och fortsätter:

- Vi ser att alla föreningar kan arbeta med Diplomerad Förening utifrån sina förutsättningar. Därför är det glädjande att en förening som IFK Wreta Kloster blir Diplomerad Förening, en förening som inte har förmånen att ha heltidsanställda på kansliet. Arbetet har gjorts utifrån en tydlig strategi, struktur och ett stort engagemang. Stort grattis från ÖFF till föreningen och alla inblandade och fortsatt lycka till!

Ungdomsledargruppen i IFK Wreta Kloster som arbetat med utveckling av fotbollsdelarna.

Värdefull kvalitetsstämpel

Att nå statusen som Diplomerad Föreningen är en viktig milstolpe för IFK Wreta Kloster. Samtidigt kommer utvecklingsarbetet fortsätta för att upprätthålla och säkerställa en hög kvalitet i verksamheten.

- Vi hoppas att Corona släpper greppet och att vi under 2021 kommer igång med implementering av det som kommit fram ur arbetet med Diplomerad Förening. Det handlar till exempel om implementering av vår nya spelarutbildningsplan 2.0 ihop med ledarna i våra lag och att vi aktivt arbetar med Trygg Idrott för våra barn och ungdomar. Diplomerad Förening kommer även utåt kunna användas som en värdefull kvalitetsstämpel i dialog med sponsorer, kommunen och andra intressenter, säger Jörgen Lööv och avslutar.

- Sist, men inte minst, hoppas vi att våra aktiva, våra ledare och föreningens medlemmar ska känna en ännu större stolthet för IFK Wreta Kloster som förening.

INFORMATION OCH KONTAKT

Diplomerad Förening och hur föreningar kommer igång, kontakta:
Kjell Storm, mobil: 0705-088857, tel: 010-476 50 38, eller mail:
kjell.storm@rfsisu.se

IFK Wreta Kloster och deras arbete med Diplomerad Förening, kontakta:
Jörgen Lööv, mobil: 070-623 66 43, mail: jorgen.loov1966@gmail.com.