Föreningars behov och distriktens organisering

Svensk fotboll står inför en förmodad förändring av organisationsstruktur de närmaste åren. Under rubriken "Ökad samverkan i fotbollsrörelsen" jobbar en projektgrupp, utsedd av Svenska Fotbollförbundet, med att ta fram förslag till hur vi kan få till en bättre uppsökande verksamhet som grund för fotbolls- och föreningsutveckling. Medlet för att åstadkomma detta tycks i första hand handla om att slå ihop fotbollsdistrikten från dagens 24 distrikt till 8 distrikt.

Ett sådant radikalt förslag får många konsekvenser, inte minst för distriktens:

  • Förtroendemannaorganisation
  • Demokrati
  • Kansliorganisation och dess presumtiva påverkan på kontakter med föreningar
  • Arbetsformer inom ett gigantiskt stort distrikt, som i Östergötlands fall även inkluderar Smålands 33 kommuner och en yta som är nästan lika stor som Danmark
  • Och säkert på många andra sätt.

Östergötlands FF bestämde sig under våren att i första hand arbeta för att behålla nuvarande distriktsgräns, samtidigt som samverkan kan och ska öka med Smålands FF. Till detta kommer även andra åtgärder som kan öka resurserna till fotbolls- och föreningsutveckling – utan att det kräver en sammanläggning med andra distrikt.

För att kunna gå vidare med att ta fram ett eget förslag i den pågående utredningen har det varit nödvändigt att fråga, lyssna och ha dialog med distriktets föreningar. Av det skälet började vi i slutat på september månad att intervjua ett antal föreningar. Utan ett mandat från distriktets föreningar att gå vidare med ÖFF:s arbete för "ett eget alternativ", så urholkas möjligheten att nå framgång i arbetet med och gentemot SvFF.

Efter att ha klarat av ca 40 intervjuer kan vi med stor säkerhet konstatera att distriktets föreningar vill slå vakt om nuvarande relationer, kontakter, närhet med ÖFF:s nuvarande kansli.

ÖFF får också stöd för att utveckla samverkan och vidta andra åtgärder för att kunna stödja föreningarnas arbete ännu mer. Värdet av intervjuerna är också att vi får en bild av vad föreningarna kämpar med just nu och vad det är för hjälp som föreningarna vill ha. OCH det senare är på många områden – från administrativ hjälp till besök för att bistå i utvecklingen av träning, tränare och spelare. Dessutom bidrar svaren från föreningarna till att ÖFF ska försöka få till mer arbete för att öka förutsättningarna i regionen för att fler ska vilja jobba ideellt och därigenom direkt eller indirekt bidra att föreningarnas överlevnad och utveckling.

Vi kommer att under nästa år hålla Er uppdaterade i frågan med både dialogmöten och nyhetsbrev.

TACK för den gångna säsongen, för Ert stora engagemang och ansvarstagande för östgötsk fotboll, på alla nivåer.

Håll i, håll ut och ha tålamod så blickar vi framåt emot ett ljusare och starkare 2021.

ÖFF vill önska Er alla en God Jul och ett Gott nytt år!!!

Rapport från de 40 föreningsintervjuerna

Kortare sammanfattning av vad föreningarna vill ha hjälp med.