Föreningsstöd av nya mål

Nu har Svenska Fotbollförbundet fullt ut infört nya spelformer som omfattar bland annat anpassade mål för "3 mot 3", "5 mot 5" och "9 mot 9". ÖFF har fått medel av Svenska Fotbollförbundet för att underlätta för föreningar att köpa spelformsanpassade mål. Nu inventerar ÖFF läget och ber föreningarna att skicka in en behovsbeskrivning.

Bild ovan: 5 mot 5-mål

Förra året gick ÖFF ut med ett specialerbjudande ihop med RF-SISU Östergötland och Tress kring ett erbjudande. Det mottogs väl och 10 föreningar kunde få nya uppsättningar av mål för spelformerna 5 mot 5 samt 9 mot 9.

NYTT ERBJUDANDE PÅ GÅNG

ÖFF kommer även i år att ta fram ett erbjudande ihop med Tress. Vi kommer också samordna stödet med RF-SISU Östergötland. Eftersom resurserna är begränsade vill vi gärna att föreningar som är intresserade av mål kopplat till de nya spelformerna skickar in en enkel beskrivning av sitt behov.

INVENTERING AV FÖRENINGENS BEHOV

Steg 1

Inventera vilket behov er förening har gällande följande spelformer:

  • Sarg: 3 mot 3
  • Mål: 5 mot 5
  • Mål: 9 mot 9

KONTAKTA ÖFF

Steg 2

Maila en kort behovsbeskrivning till johan.thoren@idrottostergotland.se och Dan.elofsson@idrottostergotland.se. Vi kommer löpande tillsammans med föreningarna se vad som går att göras utifrån behovsbeskrivningarna.

Bild ovan: 9 mot 9-mål

OBS: ÖFF kan inte garantera att föreningar får stöd för inköp av mål, även om det förbundets ambition att försöka tillgodose se många behov som möjligt. Stöd till föreningar för inköp av mål kommer att bedömas utifrån om föreningen har fått stöd sedan tidigare. Målet är att få en rättvis fördelning av mål kopplat till nya spelformer bland föreningarna i länet.