Tankar i Coronatider

ÖFF:s ordförande Sven-Inge Arnell redogör här för sina tankar om den östgötska fotbollen.

Hopp, hopp, hopp …

Ramsan hänger kvar i huvudet, även om jag inte riktigt kan placera var jag hört den. Kanske i något tävlingssammanhang i Österrike, kanske någon annanstans.

Men hur som helst - hopp har vi inom Östergötlands Fotbollförbund att vi ska kunna skönja en delvis annan sommar än den vår som är på väg att passera. Även om barn- och ungdomsfotbollen smugit igång nu i maj, så är det ju ändå liv och rörelse på våra arenor alla dagar i veckan som vi vill ha. Och helst med publik, även om just det kan dröja till höstkanten.

Fredagen den 15 maj hade Svenska Fotbollförbundet sitt tredje möte med RF och Folkhälsomyndigheten och vi hade hoppats få höra de förlösande orden: Ni kan planera för start av seniorfotbollen och elitfotbollen till i juni. Nu fick vi inte den öppningen och trots att mina initialer är sia så är det inte helt lätt att förutse när vi kan få ett besked. I slutet på månaden har det ju sagts av Tegnell. Kanske får vi nöja oss med att se tysk fotboll och fotboll från andra länder den närmaste månaden.

Under onsdagskvällen den 13 maj så hade vi ett av många möten via länk/Teams med SvFF och gick igenom aktuella frågor. Det konstaterades att SvFF ändrat sina rekommendationer 10 gånger (så här långt). Jag kan förstå att ni ute i verksamheten upplevt både förvirring och förtvivlan vid de tillfällen vi själva tvingats ändra och förtydliga rekommendationerna.

En fråga som har blivit mer tydlig för oss i vårt distriktsförbund är att hela organiseringen av svensk distriktsfotboll är under prövning. Det finns en rekommendation från SvFF att lägga samman distrikt och minska desamma från dagens 24 distrikt till någonstans 7–9 distrikt. Om det kan du läsa mer på SvFF:s hemsida. För östgötafotbollen betyder det (förutsatt att det skulle bli verklighet av rekommendationen) att vi läggs samman med minst ett distrikt. Det är ingen konstig gissning om vi då antar att vi kommer sitta ihop med Småland, och i stället för 13 kommuner ha 46 kommuner att jobba tillsammans med. Det skulle varit intressant att dela hela materialet med er men nu har själva underlaget (50 powerpointbilder) stämplats som "konfidentiellt". Det är klart att jag och mina kamrater i styrelsen och på kansliet har mycket funderingar om hur det skulle bli och hur det skulle kunna medverka till att föreningar får bättre stöd. Jag kan väl avslöja att jag är mer än fundersam. Men tids nog får vi en värdemätare på hur andra distrikt ser på det här. Detta med organisationsfrågorna är huvudfrågan på årets ordförandekonferens som äger rum i mitten på juni och som blir ett så kallat digitalt möte. Inget är med andra ord sig likt.

Mitt hopp står till att vi ska kunna lansera en egen modell för fotbolls- och föreningsutveckling som gör att ÖFF får chansen att finnas kvar även de kommande åren.

En annan fråga som kom upp på mötet var läget när det gäller möjligheten att söka kompensation för uteblivna intäkter m.m. Regeringens stödpaket på 500 miljoner kommer ju av allt att döma inte att räcka och man förväntar sig runt 5 000 ansökningar, ansökningar som skulle ha varit inne den 15 maj. Hittills vet vi att många haft svårt att redovisa intäktsbortfall på ett korrekt sätt. Men vi hoppas givetvis att den går att komplettera.

Det finns visst hopp om att det ska kunna bli en möjlighet att söka även i höst, men det finns än så länge inga löften om att det kommer mer pengar till idrotten (men heller inget nej).

En fråga som distriktet tagit ställning till i förra vecken var hur vi ska se på serieavgiften och det finns mer utförlig motivering på hemsidan till varför vi stannat vid att inte reducera serieavgiften, trots att seriespelet för seniorer blir decimerat. Avgiften ska ju täcka våra kostnader för administrationen av tävlingsverksamheten och ÖFF tillsammans med andra förbund lyfter fram att arbetet snarare har ökat än minskat i och med det förändrade spelformatet. Vi försöker också medverka till att hitta lösningar på föreningars ekonomiska bekymmer genom Föreningsakuten.

Kära fotbollsvänner – låt oss fortsätta att hoppas på att det vänder för hela samhället och självklart också för fotbollen.

Är det något som blev tydligare under den här våren, ja då är det att det finns ett mycket stort engagemang inom och för fotbollen. När vi går mot mer normala tider hoppas jag att vi ska kunna kanalisera detta engagemang inom våra östgötska föreningar och att det medverkar till nya framgångar i bredd- och elitfotbollen.

Sven-Inge Arnell

Ordförande