Corona-stöd till fotbollsutveckling

Corona har drabbat fotbollsföreningar i Östergötland både fotbollsmässigt och ekonomiskt på olika sätt. Östergötlands Fotbollförbund har inrättat FÖRENINGSAKUTEN för att på både kort och lång sikt hantera de ekonomiska effekterna för fotbollsföreningarna i spåren av Corona. ÖFF har tagit fram följande inriktning för fördelning av projektstöd kopplat till fotbollsutveckling i våra föreningar.

SYFTE

Stöd till Fotbollsutveckling ges till föreningarna för att underlätta den ekonomiska situationen och för att arbeta med olika fotbollsutvecklingsaktiviteter. Det är anpassat utifrån effekter av Corona och riktas både till föreningar med seniorverksamhet och till föreningar med barn och ungdomsverksamhet.

INRIKTNING

Östergötlands Fotbollförbunds övergripande mål är för fotbollen "Så många som möjligt, så länge som möjligt, så bra som möjligt". Finansieringen av satsningen görs genom Projektstödet (tidigare Idrottslyftet) och har följande inriktning:

 • att behålla ungdomar 13-19 åringar
 • att stärka ledarskapet och ha fler utbildade ledare

FOTBOLLSUTVECKLINGSSTÖD

Inom ramen för Fotbollsutvecklingsstödet kan ÖFF bistå med:

 • Fotbollsutvecklare
 • Utbildningsmaterial
 • Ekonomiskt stöd

OBS: Alla aktiviteter som genomförs ska följa Svenska Fotbolls rekommendationer och riktlinjer baserat på Folkhälsomyndighetens beslut.


Seniorföreningar

Seniorföreningar kan ansöka om ett fotbollsutvecklingsstöd genom att på uppdrag av ÖFF genomföra exempelvis följande aktiviteter:

 • Fotboll Fitness
 • Motionsfotboll
 • Pröva att få igång barn och ungdomsfotboll i föreningens regi.
 • Stärka ledarskapet genom tränarutbildningar och Plus 10000

Barn och ungdomsföreningar

Barn och ungdomsföreningar kan ansöka om ett Fotbollsutvecklingsstöd där exempelvis följande möjligheter ges:

 • Stärka ledarskapet och organisation för fotbollsutveckling
 • Utbilda ledare och föräldrar i Spela, lek och lär
 • Ta fram och genomföra en ledarsförsörjningsplan
 • Genomföra spelarutbildningar utifrån Nationella Spelformer
 • Ta fram projekt kring Unga ledare.
 • Arbeta med jämställdhet och Plus 10 000
 • Fotboll Fitness och liknande motionsaktiviteter för föräldragrupper och andra målgrupper

PROCESS

ÖFF har fått in ansökningar från föreningar via Föreningsakuten och även underlag från RF-SISU Östergötland om läget i föreningarna via enkäter. Utifrån det nuläget och föreningens intresse av att genomföra aktiviteter tar ÖFF ett beslut om Fotbollsutvecklingsstöd. Det sker i dialog med föreningen.