Plan & Anläggningsutbildning 18 sept

Östergötlands Fotbollförbund bjuder tillsammans med RF SISU Östergötland in till en utbildningsdag om planskötsel och anläggningsutveckling den 18 september hos Hjulsbro IK och IFK Wreta Kloster. Tillsammans med våra samarbetspartners Indigrow, KSAB, Skånefrö, Trafik & Fritid och Vreta Klosters GK ges föreningar en möjlighet till inspiration, kunskap och nätverkande.

Planskötselutbildning

INFORMATION

DATUM: 18 september.
PLATS: UCS Arena, Nybrovägen 1, Hjulsbro IK:s anläggning (förmiddag) och IFK Wreta Klostes fotbollsanläggning (eftermiddagen)
MÅLGRUPP: föreningsanställda och kommunanställda planskötare och anläggningsansvariga. Maxantal 30 deltagare – boka snabbt!
KOSTNAD: 500 kr per deltagare, inkluderar fika, lunch på Landeryds GK, kursdokumentation och diplom. Avgiften faktureras i efterhand. Kan ev finansieras av RF-SISU Östergötland. Kontakta din idrottskonsulent.
ANMÄLAN: senast den 13 september genom mail till mia.lindell@idrottostergotland.se. Uppge förening, antal deltagare, fakturaadress och eventuell specialkost.

PROGRAM

08.00 - 08.30 Registrering och fika
08.30 - 09.30 Skötsel av naturgräsplaner (Inidigrow)
09.30 - 09.45 Fika
09.45 - 10.45  Skötsel av konstgräsplaner (KSAB)
10.45 - 11.45  Finansiering och drift av anläggning och planer (ÖFF/RF-SISU Östergötland)
11.45 - 13.00  Lunch
13.00 - 14.30  Hur arbetar en golfbana med sin anläggning
14.30 - 15.00  Eftermiddagsfika och summering

CORONA-ANPASSNING: Begränsat antal platser på grund av Corona. Kursens genomförande utgår utifrån de rekommendationer och restriktioner som gäller från Folkhälsomyndigheten och anpassas efter rådande situation.

FRÅGOR: kontakta Johan Thorén, johan.thoren@idrottostergotland.se angående praktiska frågor och frågor kring planskötsel och kursens innehåll Håkan Ericsson, hakane@indigrow.com

ARRANGÖR OCH SAMARBETSPARTNERS

Utbildningen arrangeras av Östergötlands Fotbollförbund tillsammans med RF-SISU Östergötland, Hjulsbro IK, IFK Wreta Kloster i samarbete med Indigrow, KSAB, Skånefrö, Trafik & Fritid och Vreta Klosters GK.

VARMT VÄLKOMNA TILL EN INSPIERANDE DAG!