Förbundsstämmor 2020

Motioner till Årsmötet och Representantskapsmötet ska vara ÖFF:s kansli tillhanda senast den 1 december.
Årsmötet genomförs den 4 mars kl 18.00 på Scandic City i Linköping och Representantskapsmötet den 26 februari kl 18.00 på Valla Folkhögskola i Linköping.

Om ni undrar över något rörande ovan nämnda, så hör av er till ÖFF:s kansli.

Östergötlands Fotbollförbund
Styrelsen