Kättinge IF får utmärkelse

Kättinge IF har av Norrköpings kommun och SISU Idrottsutbildarna utsetts till "Årets värdefulla idrottsförening" för sina utvecklingsinsatser inom föreningen och för boende och föreningsmedlemmar i och runt orten Kättinge på västra Vikbolandet.

Motiveringstext:
Med framtidsutmaningar i fokus har den lilla landsbygds - och idrottsföreningen med det stora hjärtat vänt en nedåtgående intressekurva till att utvecklats till en modern och värdefull förening som engagerar.

Genom ett strategiskt utvecklingsarbete har föreningen lyckats stärka det ideella engagemanget, utvecklat nya verksamheter, ökat betydelsen av föreningen i närområdet och välkomnat nya medlemmar och medlemsgrupper.

Kättinge IF har målmedvetet arbetat för en kamratlig, inkluderande, jämställd och hälsobringande föreningsmiljö. Detta har aktiverat ungdomssidan igen som har legat i "träda" ett tag. Föreningen har nu två livfulla barngrupper igång med positiva och utbildade ledare.

Motion och hälsa, hantverk och pyssel, anläggning och arrangemangsgrupper är andra verksamheter som kommit igång och aktiverat medlemmarna och boende i området.

Lika många kvinnliga ledare som män, mångfald i fotbollslaget och välkomnandet av nya idrottsgrenar är andra framgångsnycklar i föreningen som vill att medlemmarna mår bra, har roligt och aktiveras hela livet.

Att trygga idrottsmiljön, vidareutbilda ledarna och fortsätta vägen mot målet är frågor som engagerar där också nya idéer har möjlighet att bli verklighet.

Norrköpings kommun och SISU Idrottsutbildarna kan med stolthet utse och gratulera Kättinge IF till "Årets värdefulla idrottsförening 2019".