Gunnar Nordahls minnesfond

Ansökan om stipendium ur minnesfonden ska vara inkommen senast den 13 september 2019.

Sökanden, som kan vara enskild person eller förening, ska genom utomordentliga insatser på ett förtjänstfullt sätt ha främjat ungdomsfotbollen i Sverige.

Ansökan ska innehålla en utförlig beskrivning av på vilket sätt detta ändamål är uppfyllt.

Ansökan skickas till adress:

Stiftelsen Gunnar Nordahls Minnesfond
Att: Helena Bohman
c/o Svenska Fotbollförbundet
Box 1216
171 23 Solna

Glöm inte heller att uppge kontaktuppgifter (adress, telefon, e-postadress etc.) i er ansökan.

Eventuella frågor besvaras av stiftelsens ordförande Krister Malmsten, tfn 070-594 73 76 eller Helena Bohman, tfn 08-735 09 78.

Information om tidigare års stipendiater.

Stiftelsen Gunnar Nordahls Minnesfond
Helena Bohman