Åtgärder för en tryggare idrott

Föreningslivet ska vara tryggt för barn och ungdomar som idrottar och för föräldrar som har aktiva barn i föreningslivet.

För att få en tryggare föreningsidrott bör barn- och ungdomsledare vara beredda att lämna utdrag ur belastningsregistret, skriver tre Motalapolitiker i en insändare i Motala Vadstena tidning.

- Att ta utdrag ur belastningsregistret är en början, men det viktiga arbetet med att skapa trygga idrottsmiljöer innebär ännu mer än det, säger Lollo Bladh, barn- och ungdomsansvarig på Östergötlands Idrottsförbund (ÖIF) och SISU Idrottsutbildarna. Vi jobbar med flera olika åtgärder parallellt, dels förebyggande men vi har också en beredskap och kan ge stöd till föreningarna om något skulle inträffa.

I en trygg idrottsmiljö bedrivs verksamheten i enlighet med FN:s barnkonvention. Det är en verksamhet där barn och ungdomar kan vara aktiva inom idrotten utan att riskera att utsättas för någon form av kränkande behandling.

Östergötlands Idrottsförbund och SISU stöttar föreningarna med bland annat värdegrundsarbete, handlingsplaner, utbildning och uppföljning. Det finns en hel del bra material som föreningarna kan arbeta med själva också, till exempel Barnens spelregler. Barnens spelregler har tagits fram av Riksidrottsförbundet och Bris. Det är en bok med sju regler som fungerar som stöd till både barn och idrottsledare och vänder sig till alla, vem de än är och oavsett vilken idrott de ägnar sig åt.

För hjälp och stöd, vänd dig till din idrottskonsulent eller till Lollo Bladh, barn- och ungdomsansvarig, tfn: 010-476 50 23, e-post: lolita.bladh@osterg.rf.se

Östergötlands Fotbollförbund (ÖFF) erbjuder också stöd i dessa frågor, då genom utbildningsinsatser i Respekt i Fotboll (RIF) och Fotbollens, Spela, Lek och Lär (FSLL).
Ansvariga på ÖFF är Kent Hellström (proj ledare för RIF), tfn: 070-552 94 97, e-post: kentahell12@gmail.com och utvecklingskonsulenten Dan Elofsson, tfn: 010-476 50 62, e-post: dan.elofsson@osterg.rf.se

Stödmaterial

Respekt i Fotboll

ÖFF erbjuder (FSLL)

Läs mer på vår hemsida

Barnens spelregler

Skapa trygga idrottsmiljöer

BRIS, Barnens Rätt i Samhället