Dags att uppgradera kiosken

Nu är det dags att uppgradera kioskernas utbud och intäkter, så hänga på Svenska FF:s erbjudande enligt nedan.

Kiosken spelar en viktig roll i föreningarnas verksamhet. När det är match ska de bjuda på glädje, och vid träning på tillgång till ny och rätt energi. Kiosken står dessutom för välbehövliga intäkter till den fortsatta verksamheten. Det är dags att öka kioskernas möjligheter att göra allt detta – och det med ännu bättre resultat!
Kiosken 2.0