Inbjudan till ÖFF:s Årsmöte och Representantskapsmöte

Östergötlands Fotbollförbund inbjuder härmed länets alla fotbollsföreningar till sitt Årsmöte och Representantskapsmöte den 6 mars på Valla Folkhögskola. I år genomförs dessa två möten efter varandra under en och samma kväll. Samtliga möteshandlingar presenteras här nedan.

DAG Onsdagen den 6 mars 2019

TID Kvällen startar kl 18.00

PLATS Valla Folkhögskola i Linköping

Linköpings kommun bjuder på en enklare förtäring och vi önskar därför få in Er anmälan senast den 28 februari via elektroniskt dokument på ÖFF:s hemsida, se bifogad LÄNK.

OBS! Respektive förenings representant tar med sig (skicka inte in) FULLMAKTEN från sin förening för att erhålla rösträtt vid mötena.

Vid eventuella frågor är Ni välkomna att höra av Er till undertecknad på tel 010-476 50 60.

Varmt välkomna!

Östergötlands Fotbollförbund

Styrelsen

Thomas Kölnäs
Kanslichef

Aktuella handlingar till Årsmötet:

INBJUDAN och FULLMAKT

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

FÖRSLAG PÅ NYA STADGAR

ÅRSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING

Aktuella handlingar till Representantskapsmötet:

Föredragningslistan

Motion från Norsholms IF

Serieförslag

Karta Dam Div 4

Karta Herr Div 4

Karta Herr Div 5

Karta Herr Div 6

Serieförslag Utvecklingsserier

Karta Utveckling 2