Framtidens fotboll formades av 50-talet östgötska ledare

Det kraftiga snöovädret och halkiga vägar kunde inte hindra 50-talet fotbollsledare i Östergötland att delta i måndagens forum under rubriken Forma framtidens fotboll.

Det var glädjande nog 30 föreningar på plats och det känns otroligt bra att fler och fler kvinnor finns på plats för varje år som går. Deltagarna fick också använda sina mobiltelefoner för att svara på olika frågor från kursledningen. En ny teknik som blev ett uppskattat inslag.

Bland de frågor som ÖFF informerade om har vi valt ut följande:

Fotboll Fitness

Är en form av organiserad spontanfotboll för alla åldrar. Det bör ge föreningarna fler medlemmar, bättre gemenskap och större engagemang. Målgrupper kan vara unga vuxna, föräldrar med barn alternativt pensionärer. Rent fysiskt tränar man både kondition och muskelmassa, ökar förbränningen och stärker skelettet. Ett pass kan vara 45-90 minuter. Föräldrar kan med fördel träna samtidigt som barnen medan pensionärer kan träna dagtid.

3-7 spelare per lag kan vara lämpligt.

Kontaktpersoner: Carro Phalén, 010-4765064, Stefan Strandberg, 010-4765065

Utmaningen

Det är en ny spelform för seniorlag bestående av 11, 9 eller 7 spelare. Fritt antal avbytare. Varje förening utmanar andra föreningar och spelar så många matcher man själv önskar. Seriespel från mitten av maj till juni och augusti-september. Ingen deltagaravgift då hemmalaget bekostar domare och planhyra och bortalaget står för sin resa.

Sista anmälningsdag är den 15 april.

Kontaktpersoner: Tjonne Andersson, 010-4765061, Carro Phalén, 010-4765064

Play for Fun

Rekommenderas för pojkar och flickor 14-19 år med nio spelare per lag och spelas i serieform under våren. Sista anmälningsdag är den 10 mars.

Kontaktperson: Carro Phalén, 010-4765064

Diplomerad förening

Diplomerad förening är en ny paketering av föreningsutveckling uppbyggd kring sex målbilder.

Inriktning/ ledning, ledarförsörjning, spelarutbildningsplan, ekonomi, kommunikation och demokrati/delaktighet.

Processen sköts digitalt med bl a självskattningsenkäter till spelare, ledare och vårdnadshavare. Resultatet av dem blir sedan avstamp för utvecklingsarbetet, som får drivas i den takt som föreningen orkar med.

Hela processen är indelad i tio steg i samverkan med ÖFF.

Kontaktpersoner:
Kjell Storm, 070-5088857, kjell@sisu.nu
Johan Thorén, 070-8336171, johan.thoren@osterg.rf.se

Idrottslyftet

Till föreningsstöd finns 1,2 milj kr att söka bland 11 varianter: Spela, lek & lär, tränarutbildningar, spelarutbildningsplan, nationella spelformer, domarutbildning, Respekt i fotboll, Fotbollsskolan, Fotboll Fitness, Alla är olika – Olika är bra, Diplomerad Förening och föreningsutveckling.

De tidigare föreningscoacherna har efter två år bytt namn till fotbollsutvecklare. Under de två föregående åren gjordes 600 föreningsbesök och under 2019 planeras 200 aktiviteter i 100 föreningar.

Kontaktpersoner: Dan Elofsson, 010-4765062 och Stefan Strandberg, 010-4765065

Plus 10.000 – flera kvinnor som ledare

Ett SvFF-projekt för att rekrytera 10.000 nya kvinnor som ledare. För Östergötland gäller att rekrytera 500 nya kvinnor som ledare. I dag finns ca 330 kvinnor inom östgötafotbollen varav 20 föreningsordförande. Följande roller är aktuella: Styrelseledamöter, organisationsledare i bl a kommittéer och arbetsgrupper, tränare, ledare och stödfunktionärer, Unga ledare, domare. Våga ställ frågan till kvinnor om de vill bli ledare.

Kontaktperson: Johan Thorén, 070-8336171

Respekt i Fotboll

Här erbjuds utbildningar för ledare, spelare och föräldrar. Syftet är att förankra föreningens värdegrund/policy i vardagen. Tips om hur man kan jobba med beteende och bemötande.

Kontaktperson: Kent Hellström, 070-5529497

Alla är olika – Olika är bra

Handlar om att arbeta för människors lika värde inom fotbollsrörelsen via värdegrund, jämställdhet och integration. Inget projekt är för stort eller för litet. Kriterierna för projektstöd är att det ska ingå i föreningens ordinarie verksamhet.

Kontaktperson: Johan Thorén, 070-8336171

Följande bilder visades under kvällen, se bifogad LÄNK.

Här kan Ni också ta del av de digitala svaren (angåend fotbollens breddning) som framkom i arbetet under kvällen, se bifogad LÄNK.

Artikeln är skriven av Bengt Samuelsson.