Alla är olika – Olika är bra

Ett 25-tal ledare ur ÖFF:s styrelse, kommittéer och personalen deltog i en temakväll om demokrati, jämställdhet och integration. Namnet i rubriken ovan är paraplynamnet för sociala frågor hos SvFF.

Temakvällen leddes av SvFF:s ansvariga för dessa frågor Sevana Bergström, som innan sin anställning var ledare för projektet Ronjabollen. Allas rätt att vara med är en av de viktigaste byggstenarna i svensk fotbolls värdegrund. Alla ska känna sig välkomna oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön, funktionsnedsättning eller sexuell läggning.

Sevana ställde många svåra frågor till deltagarna som de fick fundera på. Det fanns minsann inga självklara svar. Hon började sitt arbete 2016 och har nu skapat en handlingsplan och har fem anställda. Från Allmänna Arvsfonden har projektet fått 9 milj kr för att driva värdegrundsarbete i hela landet. Pilotprojekt drivs i 11 av distrikten.

Att vara pådrivande för jämställdhet kräver öppenhet, respekt och massor av tålamod. Det kan ta tio år att nå ut i hela rörelsen. Alla människor har lika värde men alla värderingar har inte ett lika värde.

Svåra diskussionsfrågor som ställdes under kvällen var bl a:

– Ska vi testa våra ungdomsledare mot brottsregistret?

– Hur hanterar vi de som inte vill handhälsa på motsatt kön?

– Varför väljer vita män också vita män i styrelser?

– Finns risk att valda kvinnor anpassar sig och uppträder som män i idrottsstyrelser?

– Hur kan vi utnyttja ny teknik för att öka föreningsdemokratin? Vilka röster saknas i en förening?

-Mänskliga rättigheter och individuella rättigheter.

Tre basfakta slogs fast:

– Andelen flickor inom fotbollen växer.

– Men det är dubbelt så många pojkar.

– Vi når pojkar med utländsk bakgrund.

Det är viktigt för tjejer att se andra tjejer spela fotboll och att jämställdhet råder på skolgårdarna.

Växla gärna män och kvinnor som ordförande.

Integration handlar om personliga möten. Gamla strukturer lever kvar länge. Många invandrare kommer från länder där man saknat mat för dagen och måste skaffa ny fokus i Sverige. Vi själva måste vara vaksamma på att vi inte organiserar parallella organisationer.

57 länder har inte skrivit under FN:s deklaration för mänskliga rättigheter utan styrs enligt sharialagar.

Skribent: Bengt Samuelsson