Träff för flickjunior 2019

ÖFF bjuder in till lunchmöten för att diskutera de äldre flickserierna 2019!

Linköping tor 8 nov 11.30-13.00, Idrottens Hus, Linköping Arena

Norrköping fre 9 nov 11.30-13.00, Östgötaporten

Varje förening har möjlighet att skicka en representant på denna flickträff. Tanken med mötet är att kartlägga vilken åldersstruktur och hur många flicklag respektive förening räknar med att ha 2019. Detta för att skapa bästa möjliga förutsättningar för våra spelare och kunna skapa bra serier till 2019. Viktigt att representanten har god insikt i alla flicklag från 05 upp till dam. Har föreningen ingen möjlighet att skicka representant kan ni lämna ett skriftligt svar på vilka lag och med vilken åldersstruktur ni troligtvis har till 2019, till carro.phalen@osterg.rf.se senast 4 nov.

Anmälan med förening, namna på representant samt ev allergi/spec kost till carro.phalen@osterg.rf.se senast 4 nov.