En resumé från Ordförandeforumet

Sju olika områden inom fotbollen ventilerades på helgens Ordförandeforum, som samlade ett 50-tal deltagare på Östgötaporten.

Anläggningsstöd – Johan Råsbrink, ÖIF:s anläggningsansvarig, tel 010-4765070

Det finns fem områden som RF:s anläggningsstöd kan utgå till.

a)Ny- eller ombyggnad av aktitivitetsytor på anläggning som förening äger eller disponerar i tre år. Gäller även klubblokaler, klubbstugor, hygienutrymmen, utbildningslokaler eller caféer. Ideellt arbete kan ersättas med 200 kr/tim upp till 10 procent av totalkostnaden. Dela in i två delar – under eller över 400.000 kr.

b)Säkrare anläggningsytor eller t ex stängsel mot förbipasserande väg. Max 400.000 kr. Anläggningen ska ägas eller disponeras i tre år.

c) Energi o miljö. Minska energianvändningen via bl a effektivare belysning och värmepumpar. Bidrag även till kartläggning av energikostnader (max 40.000 kr).

d)Renoveringar. Rusta upp slitna aktivitetsytor, sociala ytor eller hygienutrymmen. Maxbelopp 200.000 kr. Viss ersättning för ideellt arbete se ovan. Anläggningen ska disponeras i tio år.

Domarutbildningar – Linda C Johansson, Domarkommittén, tel 0730 - 499803

Den nya indelningen av barn- och ungdomsfotboll i 3,5,7,9 och 11-lag kräver även nya rutiner för domarutbildningar. För barnfotbollen 3- 5- 7 spel krävs endast 4 tim utbildning. För niomannaspel krävs heldagsutbildning med separata regelböcker. För 11-manna-spel krävs 2,5 dagars utbildning.

Linda påpekade också att domarna i ungdomsserierna mestadels är helt ensamma och behöver därför extra stöd och inte motsatsen.

Reservlagsfotboll – Kjell Augustsson, ÖFF-styrelsen, tel 0708-122273

Antalet reservlag sjunker drastiskt år för år. Kring millenniumskiftet fanns lika många reservlag som a-lag. Antalet matcher är omdiskuterat. Vissa föreningar vill ha 12-lagsserier och dubbelmöten medan andra vill nöja sig med 6 lag och enkelmöten. Frågor som diskuterats på senare år är antalet seriematcher, upp-och nedflyttningar, spela sig till rätt nivå alternativt anmäla sig till önskad nivå. Urdragningar ur serier skapar stora problem för kvarvarande lag. Vad ska det kosta att dra sig ur? Antalet wo-matcher ökar främst när det gäller bortamatcher. Notabelt från året är resultatet 1-37 i en match.

Flickfotboll – Ella Karlsson, ÖFF-styrelsen, tel 0723-252128

Vi måste få fler flickor att spela längre än till 11-13 år. Ska vi försöka med juniorlag? Enkät har gett många svar som ska bearbetas. Lunchträffar planeras i Norrköping och Linköping. Tänk på att träna med grannföreningar under vintern så de spelare som önskar kan göra det.

ÖFF:s nya strategier – Sven-Inge Arnell, ordförande, tel 0732-006438

SvFF:s mål är att öka med 10.000 kv ledare till 2022 vilket kräver 5-600 i Östergötland. De tre inriktningsmålen är fotbollsutveckling, föreningsutveckling och förbundsutveckling. ÖFF ska driva på, rekrytera och stärka sin roll som samhällsaktör. Ekonomiska bidragen från RF och SvFF minskar tyvärr samtidigt.

Föreningscoachen – Johan Thorén – tel 0708 – 336171

ÖFF och SISU jobbar med SvFF:s projekt diplomerad förening som bl a rör följ områden: genomarbetad inriktning, ledarförsörjningsplan, spelarutbildningsplan, ekonomistyrning, bra kommunikation och tydlig struktur.

Föreningscoacherna ska utveckla och stärka föreningarna via besök och att utveckla följande:

Fotbollsutveckling: Spelarutbildningsplan, tränarutbildning, domarutbildning, nå nya målgrupper i flickfotboll, parafotboll och motionsfotboll.

Organisationsutveckling: Respekt i fotboll, levande policy, digitala verktyg, föreningsekonomi, fler unga ledare.

Det är nu viktigt för föreningarna att lyfta blicken i vardagen och tänka utveckling med stöd av föreningscoacherna, vars uppgift är att stötta föreningarna i sin utveckling.

Futsal – Sahar Kahlili – ledamot i ÖFF:s futsalgrupp:

Det är en egen sport som är ett bra komplement till gräsfotboll. Startade 1910 i Argentina. 155.000 utövare i Sverige i dag. Det stora problemet är bristen på halltider. Örebro och Västerbotten är främsta distrikten. I Östergötland finns 15 seniorlag och ca 35 lag 15-17 år i seriespel.

Alla deltagarna fick också lyssna på IFK:s tränare Jens Gustafsson och sekreteraren Håkan Wetell.

Skribent: Bengt Samuelsson