Förbundsstämmor 2019

Motioner till Årsmötet och Repskapet ska vara ÖFF:s kansli tillhanda senast den 1 december.

Årsmötet och Representantskapsmötet genomförs (samma kväll) den 6 mars med start kl 18.00 på Valla Folkhögskola i Linköping.

Östergötlands Fotbollförbund
Styrelsen