Skötselråd av gräsplaner inför vintern

Här följer sex enkla tips till fotbollsplanskötarna inför kommande vinter. Det är en enkel checklista för att se till att man ligger väl till inför kommande säsong.

CHECKLISTA - skötsel av naturgräsplaner

1. HÅLL PLANERNA TORRA
Håll planerna så torra som möjligt, avlägsna löv, dagg och grässpill. Detta minskar risken för skadesvampar samt hjälper plantan att lagra kolhydrater bättre.

2. MINSKA PÅ KVÄVET
Minska på kvävet och öka på kalium då gräsets tillväxt sakta avtar. Spruta planen med järnsulfat för ökad färg och visst skydd mot svampangrepp.

 3. STÖDSÅ
Stödså dåliga partier så som målområden och områden som tagit skada i torkan. Passa på nu när marktemperaturen är över 8 grader och luftfuktigheten är naturligt hög. Se till att fröet får jordkontakt och inte ligger ovanpå ytan.

4. DRESSA MED SAND
Dressa planerna med en sand i fraktionen 0.5-2 mm. 0 partiklar blandar sig lätt med leriga jordar och får snabbt motsatt effekt. Det organiskamaterial som plantan bygger upp på en säsong behöver blandas med sand för att minska risken för sjukdomar, skapa en torrare och bättre spelyta samt kunna ta emot vatten bättre.
Riktlinje: Dressa totalt ca 1 cm tjockt med sand per år, fast under flera tillfällen.

5. LUFTA
Lufta, se till att öka andelen luftfylda porer i markprofilen. Detta för att plantan skall kunna utveckla nya längre rötter samt att vatten lättare förflyttas ner från ytan in i profilen. Luft ökar mikrolivet i jorden och ger bättre upptag av näringsämnen för plantan.

6. KLIPP MED VASSA KNIVAR
Klipp alltid med vassa knivar/aggregat (extra viktigt på hösten). Det ger ett finare snitt av grässtrået som läker snabbare. Skade svampar har svårare att ta sig in och plantan. Plantan kan lagra energi istället för att använda den till att läka snittet och skydda sig mot svampangrepp.

Checklistan är framtagen av vår samarbetspartner Indigrow:
- Vi har tagit fram några enkla tips till fotbollsplanskötarna inför kommande vinter. Det är en enkel checklista för att se till att man ligger väl till inför kommande säsong. Tveka inte att höra av er till mig och ni har frågor, säger Daniel Panzar, ny på Indigrow med lång erfarenhet som ansvarig för skötsel av Landeryds GK.

KONTAKT
Daniel Pantzar
Indigrow AB
Mobil: 070 891 79 14
Mail: danielp@indigrow.com

Indigrow