ÖFF går emot selektering av fotbollsspelare inför högstadiets fotbollsprofil

Svensk fotboll har genom Svenska Fotbollförbundet (SvFF) beslutat att motverka tidig specialisering och selektering. Aktuell forskning visar att tidig specialisering inom en idrott är kontraproduktiv då det hämmar barnens och ungdomarnas utveckling. Det finns också flera studier som visar att tidig selektering inte lyckas fånga de som senare i livet blir de mest framgångsrika utövarna inom sin idrott. Bland annat av ovanstående skäl har SvFF beslutat att selektering inom fotboll får förekomma tidigast från 15 års ålder. SvFF vill härigenom fokusera på spelarutbildning, inte talangidentifiering, öppna fler dörrar och möjligheter för de ungdomar som lever fotbollsdrömmen, och i slutändan skapa stimulerande förutsättningar för att så många som möjligt ska spela fotboll så länge som möjligt

Mot bakgrund av ovan beskrivna förutsättningar kan Östergötlands fotbollförbund (ÖFF) inte ställa sig bakom att färdighetstester förekommer som urvalsmetod vid högstadieskolor i länet. ÖFF anser att testerna, som många gånger genomförs vid 12 års ålder strider mot såväl ÖFF:s som SvFF:s regelverk och intentioner. Förutom att testerna bryter mot gällande riktlinjer inom svensk fotboll anser vi dem dessutom vara helt utan långsiktig träffsäkerhet om ambitionen är att fånga upp talanger som ska bli framtidens elitspelare.

ÖFF rekommenderar de skolor som fortfarande använder sig av tester vid antagning till fotbollsprofil att snarast utarbeta andra metoder för att göra urval, alternativt att utöka antalet platser på sina fotbollsutbildningar så att alla elever som vill ha fotboll på schemat också erbjuds möjlighet att få ha det.