Gunnar Nordahls minnesfond

Nu finns möjlighet att ansöka om stipendium ur Gunnar Nordahls minnesfond.
Sökanden, som kan vara enskild person eller förening, ska genom utomordentliga insatser på ett förtjänstfullt sätt ha främjat ungdomsfotbollen i Sverige. Ansökan ska innehålla en utförlig beskrivning av på vilket sätt detta ändamål är uppfyllt.

Glöm inte heller att uppge kontaktuppgifter (adress, telefon, e-post etc.) i er ansökan, som ska vara inkommen senast den 14 september 2018 under adress:

Stiftelsen Gunnar Nordahls Minnesfond

Att: Helena Bohman
c/o Svenska Fotbollförbundet
Box 1216
171 23 Solna

Eventuella frågor besvaras av stiftelsens ordförande Krister Malmsten, tfn 070-594 73 76 eller Helena Bohman, tfn 08-735 09 78.

Tidigare stipendiater