Strategi för svensk fotboll 2018-2022

En ny strategi för åren 2018-2022 antogs på Svenska Fotbollförbundets årsmöte den 24 mars.

Här via bifogad LÄNK kan ni ta del av svensk fotbolls nya strategi för perioden 2018-2022.

Strategin vilar på värdegrundsfrågor och innehåller sedan mål och strategier för utveckling inom Fotbolls-, Förenings- och Förbundsutveckling. Den har beretts med distrikt och föreningar under 2017 och under våren ska SvFF:s Förbundsstyrelse gå vidare med implementeringen av strategin. Därefter blir det ett gemensamt arbete som ska genomföras ute i distrikten och i våra föreningar.

ÖFF