Svensk fotbolls strategiveckor

De mål och strategier för svensk fotboll som vi gemensamt skapade för perioden 2013-2017 behöver ersättas och utvecklas till mål och strategier för perioden 2018-2022.

Svensk fotboll bjuder in till rådslag kring mål och strategier i distrikt och föreningar under "svensk fotbolls strategiveckor" vecka 38-40.

Östergötlands Fotbollförbund bjuder in föreningsrepresentanter och förtroendevalda inom Östergötlands FF att medverka på rådslag onsdagen den 4 oktober med start kl. 17.30.

Rådslaget ersätter höstens Ordförandeforum.

Rådslaget kommer att behandla tre övergripande områden

  1. Vision, verksamhetsidé och värdegrund.
  2. Hur organiserar vi oss inom svensk fotboll för att möta en föränderig omvärld och hur vi når en samvekan som ökar genomförandekraften i svensk fotboll.
  3. +10000. Berör jämställdet och mångfald och syftar till att rekrytera fler tjejer och kvinnor engagerade i fotbollssverige.

Notera datumet den 4 oktober. ÖFF återkommer med en mer detaljerad inbjudan/kallelse i augusti.

Med fotbollsvänlig hälsning
För Östergötlands Fotbollförbund

Sven-Inge Arnell
Ordförande