Bollihop

BK Tinnis och KFUM Linköping driver ett spännande projekt tillsammans för att skapa en mer inkluderande fotboll och futsal för tjejer i Linköping.

Så här beskriver dom sin verksamhet:

"Linköping är en av Sveriges mest segregerade städer och i många av de mest socioekonomiska utsatta områdena finns det idag ingen möjlighet för tjejer att spela fotboll och futsal.

Vi vill med vår verksamhet skapa en mer inkluderande fotboll och futsal, både i existerande föreningar och utanför.

Alla tjejer har rätt till en meningsfull fritid, oavsett var de bor, var de kommer från eller hur gammal de är. Därför arbetar vi med öppna fotboll- och futsalträningar, föreningsutveckling och ledarutbildningar för att öka fotbollen- och futsalens förmåga till inkludering, integration och utveckling".

Ni kan här läsa om verksamheten i Linköpings-Posten se bifogad länk.

ÖFF