Resumé från ÖFF:s årsmöte

Maria Hagström inledde ÖFF:s årsmöte med att föreläsa om Linköpings FC fantastiska guldår 2016.

Regionstyrelsens ordförande Mats Johansson ledde sedan Östergötlands Fotbollförbunds 100:e årsmöte på Valla Folkhögskola i Linköping, onsdagen den 1 mars.

Ca 15 föreningar (45 personer) var representerade på årsmötet. Bland gästerna kan också nämnas Lars Vikinge från Linköpings kommun, Martin Arvelin från Danske Bank, ÖFF:s hedersordförande Gillis Persson och hedersledamöterna Bengt Samuelsson och Lennart Nilsson samt ett antal pristagare m fl.

Ett antal utmärkelser delades ut, till bl a:

– Årets Domarvän, Mats Johansson, från Rimforsa IF och Runo Bodén, LSW IF.

– Årets Barn- och ungdomsförening, Finspångs FK.

Utmärkelserna till Årets spelare Christoffer Nyman, IFK (numera Eintracht Braunschweig och Pernille Harder, LFC (numera Wolfsburg), delas ut i samband med matcher senare i år likaså priserna till Adam Egnell, MAIF och Alva Selerud, IFK (numera LFC).

Årets domare Ulrica Löv kommer också att få sitt pris i samband med en av vårens matcher.

Från själva årsmötet kan noteras:

– Att Sven-Inge Arnell från Mjölby omvaldes på ett år till ordförande i ÖFF.

– Att till styrelsen omvaldes Magnus Ahlsén från Linköping på två år.

– Att Freddy Engström från Mantorp och Anette Hörström Johansson från Grebo nyvaldes på två år till styrelsen.

– Att Anna Hedsköld från Linköping och Robert Andersson från Motala omvaldes på ett år som ÖFF:s revisorer.

– Att 2016 års verksamhet slutade med ett positivt överskott på 316 000 kr.

– Att ÖFF informerade om arbetet med Respekt i Fotboll, Föreningscoachen och om sitt 100-årsjubileum samt erbjudandet (med bl a inbjudan till Jubileumsbanketten) om deltagande i "Framtidens Fotbollförening" till alla ordföranden i länets fotbollsklubbar.

– Att ÖFF också redogjorde för sin flytt till Linköping Arena och sitt engagemang i Stiftelsens Idrottens Hus.

– Att Björn Svensson (styrelsen och Domarkommittén) och Peter Petré (Fotbollskommittén) nu slutar efter lång och trogen tjänst inom ÖFF. Dem båda uppvaktades med en varsin tavla.

Östergötlands Fotbollförbund
Thomas Kölnäs
kanslichef