Idrottslyftet

Idrotten får varje år statliga pengar som ska utveckla idrotten. Östergötlands fotbollsklubbar kan ansöka om Idrottslyft ifrån Östergötlands Fotbollförbund, Östergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna.

De olika organisationerna som har idrottslyft att fördela har blivit tilldelade olika områden att fördela sina resurser på. Fördelningen är följande:

Östergötlands Fotbollförbund
Svensk fotbolls huvudinriktningar för Idrottslyftet 2017 är följande:
Att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7–25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten.

För att nå upp till syftet med Idrottslyftet finns det fyra nyckelområden man under de kommande tre åren kommer att kunna jobba med utvecklingsinsatser inom:

• Moderna välmående föreningar

• Spelarutbildning på barnens villkor

• Välutbildade ledare

• Fotboll för alla

ÖFF har några färdiga förslag på insatser att göra i föreningarna med inom dessa områden. Det är även möjligt för föreningar att ansöka om medel för egna projektsatsningar. För ÖFF:s färdiga förslag kan man ansöka om medel löpnade tom 1 december. För egna projekt ska ansökningar vara ÖFF tillhanda senast 1 april eller 1 oktober. Ansökningar som kommer in efter dessa datum kan inte behandlas eftersom pengarna då kommer att vara slut.

Här via bifogade länkar kan du ta del av:
- Idrottslyftet utvecklar svensk fotboll
- ÖFF:s inriktning 2017

Frågor om ÖFF: s Idrottslyft besvaras av:
Dan Elofsson som nås på 010-476 50 62 alt. dan.elofsson@osterg.rf.se eller
Stefan Strandberg som nås på 010-476 50 65 alt. stefan.strandberg@osterg.rf.se
- - - - - - - - -

Östergötlands Idrottsförbund
ÖIF födelar idrottslyft för två områden, nämligen rekrytera (samverkan med skolan) och anläggningsstöd. Dessutom fördelar ÖIF medel för olika integrationssatsningar.

Mer information om anläggningsstöd finns på länken:
Idrottslyftet - Anläggningar
Kontaktperson är Kjell Augutsson som nås på 010-476 50 01 alt. kjell.augutsson@osterg.rf.se

Mer information om att rekrytera spelare (skolsamverkan) finns på länken:
Idrottslyftet - Rekrytera
Kontaktperson är Lollo Bladh som nås på 010-476 50 23 alt. lolita.bladh@osterg.rf.se

Mer information om integrationssatsningar kommer inom kort på ÖIF:s hemsida:
Östergötlands Idrottsförbund

Ansökan
Ansökan måste ske i IdrottOnline och kan endast skickas in av de personer som är registrerade som ordförande, kassör och Idrottslyftsansvarig i IdrottOnline. Ansökningar till alla tre organisationer sker i IdrottOnline och det är viktigt att du väljer rätt organisation när du skapar en ansökan. På länken finns en manual för hur ansökan går till:
Manual ansökan Idrottslyftet (PDF-dokument)

Om du har problem med IdrottOnline med t.ex. inloggning eller att skaffa rätt behörgihet så kan ni kontakta Karin Viklund på SISU Idrottsutbildarna. Hon nås på 010-476 50 06 alt karin@sisu.nu