Inbjudan till ÖFF:s Årsmöte

Östergötlands Fotbollförbund inbjuder härmed länets alla fotbollsföreningar och speciellt inbjudna till sitt etthundrade Årsmöte. Vi kommer att starta kvällen med att få ta del av Linköpings FC:s sagolika Guldår 2016 genom LFC:s Klubbdirektör Maria Hagström.

DAG onsdagen den 1 mars 2017

TID Årsmötet startar kl. 18.00

PLATS Valla Folkhögskola i Linköping

Linköpings kommun bjuder på en enklare förtäring och önskar därför få in Er anmälan senast den 21 februari via webbanmälan eller mail till: andreas.green@osterg.rf.se

OBS! Respektive förenings representant tar med sig (inte skicka in) FULLMAKTEN från sin förening för att erhålla rösträtt vid mötet.

Vid eventuella frågor är Ni välkomna att höra av Er till kanslichefen Thomas Kölnäs på tel. 010-476 50 60.

Varmt välkomna!

Östergötlands Fotbollförbund
Styrelsen

Sven-Inge Arnell
ordförande

Inbjudan och Fullmakt

Årsberättelsen

Årsredovisningen

Valberedningens förslag

Anmäld fråga från styrelsen