Inbjudan till Repskap och årets serieförslag

ÖFF inbjuder härmed till årets Representantskapsmöte där vi bland annat kommer att fastställa årets seniorserier som presenteras här nedan.

Inbjudan ser Ni här via bifogad LÄNK:

Förslag på seriesammansättning 2017 ser Ni via bifogad LÄNK.

Här presenteras förslag till serieindelning gällande årets utvecklingsserier för herrseniorlag,se bifogad LÄNK. Se också bifogat försättsbrev,via bifogad LÄNK.

Anmälan till mötet sker via elektroniskt dokument på ÖFF:s hemsida, under rubriken "Tävlingsfrågor" eller via bifogad LÄNK.

Anmälan till mötet ska vara ÖFF tillhanda SENAST DEN 14 FEBRUARI.

OBS! För att ha rösträtt på mötet krävs att föreningens utsedda representant MEDTAGER bifogad fullmakt (ifylld). OBS! Fullmakten ska EJ INSÄNDAS, utan MEDTAGES till mötet.

Viktigt att alla seniorlags föreningar deltar på nämnda möte, så att tävlingssäsongen 2017 blir så bra som möjligt för Er alla!

Hjärtligt välkomna!

Östergötlands Fotbollförbund