Reglementen

Förutsättningar Östgötsk barn- och ungdomsfotboll
3 mot 3, 6-7 år
5 mot 5, 8-9 år
7 mot 7, 10-12 år
9 mot 9, 13-14 år
11 mot 11, 15-19 år
Spelregler barn och ungdom 2018