Barn och ungdom

Inbjudan till seriespel 2018 för flickor och pojkar 8-19 år!
All anmälan till seriespel och DM görs direkt i fogis. Läs mer i Inbjudan.
Manual för anmälan av lag i fogis hittar ni här.
2018 kan 5-manna lagen välja att delta i seriespel eller sammandragsspel, ange önskad spelform under kommentar vid anmälan i fogis.
Serieförslag 10-19 år 2018

ANMÄLAN

Alla anmälningar till seriespel och DM i fotboll  8-19 år sker via Fogis.

Missa inte att anmäla Ungdomsansvarig för 2018 på formulär på ÖFFs hemsida under Kompisligan senast 10/3.

 • Anmälan till Nivå 4 (16-19 år) sker senast 10/1 via Fogis. Handledning för hur ni anmäler ert lag i Fogis hittar ni via bifogad fil.
 • Anmälan till Nivå 2-3 (10-15 år) sker senast 10/2 via Fogis. Handledning för hur ni anmäler ert lag i Fogis hittar ni via bifogad fil.
 • Anmälan Nivå 1 (8-9 år) sker senast 10/3 via Fogis. Handledning för hur ni anmäler ert lag i Fogis hittar ni via bifogad fil.
 • Anmälan till DM i fotboll (15-19 år) sker senast 10/2 via Fogis. Handledning för hur ni anmäler ert lag i Fogis hittar ni via bifogad fil. Ange spelklass i kommentaren tex "F16".
 • Anmälningsavgifter:
  • Nivå 1, 5-manna, 500 kr/lag
  • Nivå 2, 7-manna, 600 kr/lag
  • Nivå 3, 11- och 9-manna, 700 kr/lag
  • Nivå 4, 11-manna, 1.200 kr/lag
  • DM i fotboll, 500 kr/lag

FRÅGOR

Besvaras av Caroline Phalén på ÖFF's kansli, 010-476 50 64, carro.phalen@osterg.rf.se

Förutsättningar för Östgötsk Barn- och Ungdomsfotboll 2017

Matchvärdar
Manual matchvärdar

Resultatuppföljning 13-19 år

På nivå 3 och 4 (13-19 år) ska hemmalaget senast en timma efter avslutad match via Fogis eller SMS inrapportera slutresultatet.
SMS skickas till 0730-126 126 med följande innehåll:
matchnumret
mellanslag
hemmamål-bortamål
Alternativt kan man lägga in resultatet direkt i Fogis
OBS! WO-resultat ska inte rapporteras via SMS eller Fogis. Erhållen eller lämnad WO skall istället meddelas ÖFF via elektronisk blankett som finns på ÖFF:s hemsida senast dagen efter fastställt matchdatum.
Öka kunskapen om offside