Tankar inför framtiden

Inom kort kommer också seniorfotbollen igång – välkommen och efterlängtad! Nu hoppas vi också att vi kan få till en normalisering med möjlighet att ha med publik på våra senior- och ungdomsmatcher, i varje fall till hösten! Låt oss fortsätta att hoppas.

Hur som helst lär det bli en annorlunda sommar utan publik på våra matcher, utan stora mästerskap men med fotboll från de svenska och europeiska ligorna som kanske i praktiken innebär tv-matcher varje dag.

En fråga som vi tidigare berört i korthet är frågan om hur svensk fotboll ska vara indelad och organiserad. För att förstå sammanhanget måste vi ta oss tillbaka till tiden innan vi startade strategiperioden 2018–2022 och Svenska Fotbollförbundets uppsatta mål och inriktningar. En del i det arbete som gjordes för några år sedan handlar om att skapa en bättre och effektivare organisering av svensk fotboll. Men inte bara det utan även hur vi kan utveckla samverkan, kommunikation och en hel del annat.

Kommer det att bli 8 distrikt i framtiden?

Den skarpa frågan just nu, i början av juni, den handlar om det vi tidigare kortfattat berört, nämligen om dagens 24 distrikt ska minskas till en tredjedel, eller 7–9 distrikt som det står i det konfidentiella material som förbundet nu skickat ut till distrikten. Det är ju också ovanligt när vi ska diskutera en viktig fråga och så kan vi inom ÖFF inte ens skicka ut materialet till våra föreningar för att få era reaktioner, förslag och funderingar.

Själva kärnan i rekommendationen från SvFF handlar om att omvandla administrativa kostnader till resurser för fotbolls- och föreningsutveckling. 20 miljoner kronor räknar man med skulle kunna frigöras om man minskade antalet distrikt med mera. Ett stort antal intervjuer har genomförts av SvFF och projektgruppen bland annat med 40 föreningar i landet. Föreningarna pekar på att det behövs mer stöd från distrikten och SvFF, en del av det är att det behövs stöd för rekrytering av ideella krafter. Samtidigt tycks föreningarna mena att det inte är lokal närvaro (nära till kanslierna) som är det viktiga utan kompetens, resurser, digital tillgänglighet och föreningsbesök. Samtidigt säger de intervjuade föreningar att distriktsdemokratin behöver utvecklas.

Eftersom vi inte kunnat genomföra varken fysiska eller digitala möten och presentera underlaget, så vet vi inte hur representativ den bilden är om vi skulle fråga "våra östgötska föreningar". Samtidigt har vi ju sedan 2017 jobbat extra mycket med stöd till föreningarna genom Föreningscoachen och Diplomerad förening.

ÖFF:s yttrande i korthet

Vi har nu avgett vårt yttrande till Svenska Fotbollförbundet inför Ordförandekonferensen som äger rum 1,5 dag i mitten på juni.

Det vi säger i vårt svar är ganska mycket, sju sidor text om nu någon vill läsa hela detta svar (och i så fall kontaktar ni kansliet), det är i stark sammanfattning:

  1. Vi önskar delta i en fortsatt "ökad samverkan" för att se om vi kan effektivisera administration, få bättre stöd av specialister, kan öka samverkan med granndistrikten med mera
  2. Vi är övertygade om att vi kan vara ett "stort och starkt" distrikt även med oförändrade geografiska gränser, dvs. nuvarande distrikt bör bestå. Det saknas också ett alternativ som bygger på och utvecklar befintlig organisation. Samtliga tre presenterade förslag bygger på att vi får färre och större kanslier (men kanske med fler lokala kontor än 7 till 9 kontor)
  3. Vi har självklart inget emot om andra distrikt vill slå ihop sina verksamheter eller om mindre distrikt som Blekinge, Dalsland med flera kan få extra tilldelning så att man kan öka insatserna

Sen har vi sedan start varit kritiska till hela det här upplägget, processen och materialet som består av 50 powerpointbilder.

Vi vill ha med rörelsen från början

Vi har också framhållit vikten med att ha med hela rörelsen i det här arbetet. Det känns konstigt att vi inte ens kan lämna ifrån oss det remissmaterial vi fått ut. Vi har också sett flera andra specialidrottsförbund som i princip fått starta om ett påbörjat arbete då man inte haft med sig distrikten och föreningarna.

Av samma karaktär är vårt påpekande att processer av det här slaget tar tid och måste få ta tid.

Centralt för oss är även att man får ett bra material som speglar nuläge, utmaningar med mera som även innehåller en ordentlig förklaring till varför en förändringsprocess ska och måste starta.

Vi är oroliga för hur det blir för mindre föreningar och föreningar med stora avstånd till kanslierna

Vår största oro, som vi bygger på egna slutsatser och erfarenheter från andra regionaliseringsprojekt, det är att mindre föreningar och föreningar långt från kansliorterna riskerar att marginaliseras. Det handlar inte om fysiska möten i första hand, precis som föreningarna beskriver det i underlaget, men också om fysiska möten och uppbyggnad av relationer som gör att det går lika bra att ta telefonen och ringa till en känd tjänsteperson, som man tidigare haft kontakt med och har förtroende för. Experter som finns på långt håll är nog bra, men det finns en ganska stor "tröskel" att ta sig över innan man tar kontakt med en sådan funktion. I många fall låter man bli att ta kontakter!

Finns det ett självklart samband mellan mer resurser och bättre resultat?

Det är klart att det vore bra med ytterligare resurser till förenings- och fotbollsutveckling. Men hur ser sambandet ut?

Vi tror att det är viktigt att utveckla metoder och resurser för föreningsutveckling i alla dess former, oavsett om vi pratar om tränare, domare, föreningarna och fotbollen i sig. Det är komplext och vi har många samarbetspartners som bör vara med. Förutom det självklara med RF-SISU bör ju regionen vara med, aktuella kommuner ska helst bidra med det de kan för att det ska bli en rejäl hjälp till självhjälp för föreningarna. Saknas det så tror i varje fall inte jag att mer pengar automatiskt ger bättre verksamheter, fler engagerade etcetera.

Fortsättning följer i sommar

Tisdagen den 16 juni kommer den s.k. Ordförandekonferensen i svensk fotboll att behandla distriktens olika inspel. Efter det får vi säkert under sommaren ytterligare underlag om hur de här frågorna ska jobbas vidare med.

Vi hoppas självklart att det ska finnas ett alternativ där ÖFF kan vara kvar med nuvarande gränser och vi tror att ni ute i föreningarna också önskar det. Men eftersom vi inte kan få till en vettig dialog just nu får vi vara ödmjuka och hoppas på att vi efter hand får era synpunkter och förslag om hur vi ska tänka framöver. Jag ska tillägga att jag redan tagit emot sådana synpunkter och hoppas som sagt på fler inspel.

Vi återkommer efter Ordförandekonferensen med mer information.

Mjölby den 1 juni 2020

Sven-Inge Arnell

Ordförande ÖFF