ÖFF stärker stödet i anläggningsfrågan

Anläggningar och planer är en prioriterad fråga inom svensk fotboll. Många föreningar har olika utmaningar med sina anläggningar. Nu har ÖFF fått in Micke Jonsson i Föreningskommittén, med lång erfarenhet av föreningsarbete och bred kompetens inom anläggningsfrågor, som gärna kommer på föreningsbesök. Det tillsammans med ett nära samarbete med Östergötlands Idrottsförbund stärker stödet till föreningar i anläggningsfrågan.

Micke Jonsson har ett lång förflutet inom föreningarna Norsholms IF och Valdemarsviks IF. Inom sitt yrka är han gatu och fastighetschef inom Valdemarsviks kommun och bland annat delaktig i utvecklingen av kommunens anläggning Grännäs IP.

- Jag brinner för fotbollen, föreningar och ser verkligen fram emot att komma ut och besöka föreningar och lyssna av deras behov allmänt och kring anläggningar i synnerhet. Förhoppningsvis kan jag med min erfarenhet och kunskap från föreningslivet och arbetslivet kunna bistå med tips, råd och även ta med mig frågor tillbaka till ÖFF, säger Micke Jonsson.

Föreningskommittén som ansvarar för anläggningsfrågorna välkomnar Micke Jonsson roll som föreningscoach:

-Anläggningsområdet innehåller många viktiga frågor för föreningarna. Det kan handla om en mängd varierande frågor som drift av egna anläggningar, tillgänglighet till kommunala anläggningar, byggande av nytt klubbhus eller upprustning av ett gammalt, miljöfrågor som hantering av granulat samt finansieringsfrågor. Därför är vi glada inom ÖFF och Föreningskommittén att Micke kommer in som en coach och bollplank till föreningarna. Vi ser anläggningsfrågan som ett utvecklingsområde och viktig strategiska fråga. Vi är också mycket glada över det samarbete vi har med Östergötlands Idrottsförbund, säger Ibrahim Beganovic, ordförande för Föreningskommittén och styrelseledamot i ÖFF.

Östergötlands Idrottsförbund är en mycket viktig samarbetspartner till ÖFF när det gäller anläggningar och idrottsmiljöer. Johan Råsbrink är både sakkunnig på ÖIF i anläggningsfrågor och ÖFF:s anläggningsansvarige gentemot Svenska Fotbollförbundets anläggningskommitté.

- Tillgång till anläggningar och idrottsmiljöer är en avgörande faktor för att kunna bedriva idrottslig verksamhet. Ett av Idrottslyftets prioriterade områden är att öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer och därför avsätter Riksidrottsförbundet årligen medel till ett anläggnings- och idrottsmiljöbidrag. Det finns också möjligheter att göra ansökningar hos Arvsfonden. Jag bistår gärna fotbollsföreningar i dessa frågor, säger Johan Råsbrink.

Ett konkret samarbete mellan ÖFF och ÖIF var stödet till tiotalet föreningar som kunde till ett mycket rabatterat pris ihop med stöd köpa in mål till spelformerna 9 mot 9 och 5 mot 5.

Här kan du läsa mer om stöd till anläggningar via Östergötlands Fotbollförbund och Svenska Fotbollförbundet.

Här kan du läsa mer om anläggningsstödet från Östergötlands Idrottsförbund.