Sex skötselråd för naturgräsplaner

Fotbollssäsongen står för dörren och vår samarbetspartner Indigrow har tagit fram sex enkla tips angående skötsel av naturgräsplaner inför säsongsstarten. Missa inte heller naturgräsutbildningen den 28 mars där teori blandas med praktik för att få till perfekta planer.

Här följer sex enkla tips till fotbollsplanskötarna inför kommande säsong. Att prioritera rätt och skapa rätt förutsättningar för säsongen.

1. Skapa värme

På våren är marken kall och det tar långtid innan plantorna vaknar, försök att ta vara på solens strålar genom att färga planen, täcka med dukar eller mörksand.

2. Städa av planen

Avlägsna löv, pinnar och annat skräp som hamnat på planen. Räfsa och skapa luft i översta delen av turfen.

3. Starta bevattning

Säkerställ att det finns vatten tillgängligt tidigt på våren. Våren är den torraste perioden sätt till luftens fuktighet och vätska behövs för att plantan skall kunna ta upp näringsämnen ur marken och att den inte skall drabbas av frystorka.

4. Lufta

När tjälen har lämnat och planen är så pass torr att det går att sticklufta den, gör det. Luft värms upp snabbare än vatten och gör att planen snabbare kommer att vakna. Lufta, se till att öka andelen luftfylda porer i markprofilen. Detta för att plantan skall kunna utveckla nya längre rötter samt att vatten lättare förflyttas ner från ytan in i profilen. Luft ökar mikrolivet i jorden och ger bättre upptag av näringsämnen för plantan.

5. Dressa med sand

Sand skyddar tillväxtpunkten hos gräsplantan mot kraftiga temperaturskillnader, vind och uttorkning.
Dressa planerna med en sand i fraktionen 0.5-2 mm. 0 partiklar blandar sig lätt med leriga jordar och får snabbt motsatt effekt. Det organiska material som plantan bygger upp på en säsong behöver blandas med sand för att minska risken för sjukdomar, skapa en torrare och bättre spelyta samt kunna ta emot vatten bättre.
Riktlinje: Dressa totalt ca 1 cm tjockt med sand per år, fast under flera tillfällen.

6. Vårgödsla

Lägg första granulerad gödselgivan när marktemperaturen är ca 8-10 grader (andra halvan av april).

Frågor och information

Har du frågor kring råden, kontakta gärna Daniel Pantzar på Indigrow:
Mobil: 070 891 79 14
Mail: danielp@indigrow.com

NATURGRÄSUTBILDNING

Östergötlands Fotbollförbund bjuder tillsammans med Indigrow, Skånefrö, Trafik & Fritid och SISU Idrottsutbildarna in till fristående fortbildning för planskötare av naturgräsplaner. Utbildningen genomförs hos Malmslätts AIK den 28 mars.

På agendan

  • Hur förbereder vi planen bäst för seriepremiären?
  • Vad kan vi göra för att öppna planen med bra kvalitet så tidigt som möjligt?
  • I vilken ordning gör vi skötselmomenten och varför.
  • Förståelse för hur marken och gräset fungerar.
  • Handfasta rad och praktiska tips

Klicka på länken för anmälan och mer information om utbildningen.
Du kan också maila Johan Thoren, på johan.thoren@osterg.rf.se.