Resumé från årsmötet

Maria Hagström, f d klubbdirektör i LFC, och Ibrahim Beganovic, fotbollstränare i Borensberg, valdes in i ÖFF:s styrelse vid årsmötet den 6 mars. Avgick ur styrelsen gjorde Anders Bengtson och Magnus Ahlsén. Sven-Inge Arnell omvaldes som ordförande.

I år hade årsmötet och representantskapsmötet slagits ihop och det var hela 65 föreningar närvarande. En annan nyhet var att spelordningsmötet ställs in och föreningarna får själva meddela varandra spel-dagar och tider.

Vice borgmästare Gustaf Appelberg representerade Linköpings kommun och han mindes sina år som ungdomsspelare i Sleipner och kom också inpå fotbolls-boken och filmen om Åshöjdens BK.

ÖFF:s ekonomi är stark med ett eget kapital på 2,5 milj kr i en omsättning på 9,4 milj kr. Årets resultat blev ett överskott på 71 000 kr.

Ca 150 aktiva föreningar finns i Östergötland.

Från det gångna året redovisades bl a följande aktiviteter i de fyra kommittéerna:

Domarkommittén

Antalet domare har ökat från 172 år 2017 till 204 2018 och 274 har utbildats.

Ca 150 distriktsdomare har utbildats på hemmaplan och 34 domare och 8 instruktörer på läger i Västerås.

Två domare har slutfört steg 4 och det är Ulrica Löv, Linköping och Robin Andersson, Norrköping. Mark Josef blev Årets domare. Han dömer på allsvensk nivå som assisterande domare och är även uttagen till UEFA-utbildning. ÖFF har framgångsrikt lyckats minska antalet matcher på lördagar för fler vardagsmatcher.

Fotbollskommittén

Under året har 404 tränare utbildats och hela 314 har genomgått den grundläggande C-diplomutbildningen.

För pojkar och flickor 13-19 år arrangerades 30 serier med 276 lag och i åldrarna 8-12 år deltog 574 lag i organiserad fotboll. I DM-fotbollen deltog 68 ungdomslag och 76 lag i Futsal-DM. I den nya spelarutbildningsplanen har 35 utbildningar genomförts hos lika många föreningar.

Nytt för 2018 var att samtliga läger förlades till Linköping med killar och tjejer samtidigt och även parafotbollen på plats. Lägren för 12-14 år och parafotboll lockade 438 deltagare, Positionslägret 74 deltagare och vinterproffslägret 113.

Distriktslaget F 17 vann Cup Kommunal vilket ger mycket inspiration till ungdomsfotbollen i länet.

Föreningskommittén

ÖFF:s och SISU:s konsulenter och Föreningscoacherna har under året gjort 402 besök i 100 föreningar.

Fyra östgötska pilotföreningar – Åby IF, IFK Norrköping, Eneby BK, Lindö FF och IFK Wreta Kloster – har deltagit i SvFF:s kvalitetssäkringsprojekt Diplomerad Förening.

I ÖFF Pantkampen deltog 37 föreningar och Sonstorps IK placerade sig i topp med 57 150 insamlade burkar och PET-flaskor.

Ett ungdomsforum arrangerades 28 mars med ett 20-tal ungdomar.

24 föreningar med 2 000 deltagare var med i Landslagets fotbollsskola.

Arbetet med Respekt i fotboll ingår nu i ordinarie verksamhet och under 2018 noterades 166 grova förseelser jämfört med 157 året innan.

Tävlingskommittén

Under året har mycket tid ägnats åt att diskutera framtidens distriktsfotboll med speciell inriktning på motionsfotboll och reservlagsfotboll.

Totalt har under året funnits 18 606 spelare, fördelat på 14 204 herrar och 4 402 damer.

146 dam och flicklag från 13 år har varit aktiva och för herrar och pojkar var antalet 361.

Disciplinutskottet har hanterat 166 ärenden jämfört med 157 för år 2017.

Text: Bengt Samuelsson