Fotboll kan bidra till ett bättre samhälle

ÖFF har tillskrivit alla länets nyhetstidningar och uppmanat dem till att pulicera en aktuell debattartikel, om fotbollens betydelse ur ett samhällsperspektiv. Ni kan ta del av hela artikeln här nedan, vilken också skickats ut till alla länets fotbollsföreningar.

En härlig, framgångsrik fotbollssommar för svensk fotboll! Nationalsporten fotboll ska förhoppningsvis vara framgångsrik även i framtiden!

Vi siktar på att få upprepa det kommande somrar med bl.a. fotbolls-VM för damer år 2019, herrarnas EM 2020 osv. Men allt bygger på det vi gör tillsammans – kommuner, regionen, föreningarna, företagen och alla funktionärer samt ideellt arbetande människor som finns inom den stora fotbollsorganisationen. Grunden är föreningarna som skapar möjlighet till ett aktivt deltagande som i sin tur bidrar till ökad folkhälsa, samverkan och ökade möjlighet till inkludering för många, många människor. Här fostras också talangerna som sedan får chansen att medverka i våra framgångsrika landslag för flickor och pojkar, kvinnor och män.

Svensk fotboll är en del av samhället. Svenska Fotbollförbundet (SvFF) vill precis som Östergötlands Fotbollförbund (ÖFF) vara en del i samhället och genom fotbollen bidra till ett samhälle som bygger på alla människors lika värde.

Vi vill påverka och stödja en hållbar utveckling i samhället genom att stärka samhällsengage-manget på olika sätt. Svensk fotboll har höga ambitioner t.ex. genom att öka antalet kvinnor som ledare. Vi ska också vara pådrivande i jämställdhet, mångfald och integration inom svensk fotboll.

Svensk fotboll ska verka för att alla ska få chansen att delta i fotboll, futsal och beach soccer utifrån egen nivå och ambition, och möjliggöra såväl för tävling som motion, ur ett folkhälsoperspektiv, året runt. Vi prövar att öka möjligheterna för människor i alla åldrar som vill testa motionsfotboll.

Vi vet att fotbollen bidrar till stora samhällsvärden, och vi återkommer och visar på forskning som tydliggör de ekonomiska värden som fotbollen bidrar till, när SvFF presenterar detta senare i augusti. Vi vill att det ska kunna förbli så att fotbollen kan bidra på olika sätt till samhällets utveckling och helst genom ökade insatser. Idrott hela livet är strategin för svensk idrott. Vi tror och hoppas att alla politiska partier vill bidra till att detta kan förverkligas!

När ÖFF förra året fyllde 100 år uppvaktade kommuner och regionen oss, ÖFF erhöll då (2017) ett väsentligt ekonomiskt bidrag för att kunna stödja basen i svensk fotboll – föreningarna. Vi vill gärna fortsätta det samarbetet. Några av våra gemensamma projekt har blivit uppmärksammade och fått priser. Under det 1,5 år som vi kunnat intensifiera insatserna i föreningarna har vi gjort ca 400 olika insatser i över 100 föreningar. Med ert stöd kan vi fortsätta bidra till föreningarnas överlevnad och utveckling.

Det är också jättekul att konstatera att vi inom östgötafotbollen ligger i täten för utveckling av breddfotbollen, fotbollens nya spelformer och stöd till föreningarna. Tack för ert stöd!

För fotbollens del handlar det också om planer och anläggningar för den verksamhet som bedrivs i dag, inte minst med tanke på att vi utvecklar fotbollens nya spelformer och futsal. Ska fotbollen kunna leva upp till att fler ska träna och spela fotboll längre krävs fler planer och anläggningar för fysisk aktivitet i allmänhet och fotboll i synnerhet.

Sven-Inge Arnell  
Ordförande Östergötlands Fotbollförbund

Thomas Kölnäs
Kanslichef Östergötlands Fotbollförbund