Samsyn Östergötland

Den 2 oktober skrev bl a ÖFF på ett samsynsavtal som ska göra det lättare för barn att utöva flera idrotter samtidigt och inte tvingas välja i för tidig ålder. Avtalet innebär bland annat att alla parter ska träffas för att skapa en gemensam tävlings- och aktivitetskalender.

I dagens idrottsklimat kan det ibland vara svårt för barn och ungdomar att ägna sig åt flera idrotter samtidigt. Det kan också vara svårt för föreningar att få ihop lag eftersom idrotterna konkurrerar om spelare redan i tidig ålder. Rädslan över att komma efter kan sätta press på barn och ungdomar så att de får svårt att välja och därför slutar i en av idrotterna eller i värsta fall båda. Detta trots att en allsidig och varierande träning har många fördelar. Forskning visar bland annat att barn och ungdomar som utövar olika idrotter utvecklas mer fysiologiskt och löper mindre risk att bli skadade.

För att underlätta för barn- och ungdomar att få vara med i flera idrotter har ett antal specialdistriktsförbund i Östergötland och Mellansverige bildat Samsyn Östergötland, för barns och ungdomars rätt att utöva flera idrotter samtidigt och inte behöva välja i tidig ålder. Utgångspunkten är att barn- och ungdomsidrott ska bedrivas utifrån barns och ungdomars perspektiv utifrån idrottens värdegrund och riktlinjer för barn- och ungdomsidrott. Östergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna är samordnare i Samsyn Östergötland.

Ni kan läsa mer via bifogad LÄNK.

För mer information kontakta:

Östergötlands Fotbollförbund
Dan Elofsson, 010-476 50 62, dan.elofsson@osterg.rf.se
Carro Phalén, 010-476 50 64, carro.phalen@osterg.rf.se