Östgötamodellen: Spelarutbildning - en helhet

ÖFF planerar nu att ta ett mer samlat grepp och ansvar för all spelarutbildning från 12 år till 19 år enligt en något modifierad form av SvFF:s nya modell. Detta kommer att beröra alla föreningar med ungdomsfotboll.

En av anledningarna till nytänkandet är att fotbollen tappar spelare redan i 7-mannafotbollen i 11-12 årsåldern.

Den forskning som både SvFF:s och RF:s nya barn- och ungdomsstrategi bygger på pekar på att vi bör senarelägga allt som har med selektering av spelare att göra. Dessutom måste tränings- och tävlingsmiljöerna öppnas upp så att flera får mera och bättre utbildning och stimulans.

Det visar sig att har man haft engagerade och kunniga ledare så håller man på längre som spelare.

Varför gör ÖFF detta?

Jo, för att vara ett komplement till föreningarnas egna verksamheter och öka förståelsen för spelar- och ledarutbildningarna ute i föreningarna. Flera spelare och ledare ska behållas längre genom utbildning och stimulans.

Spelare 12-14 år

Inför 2018 planeras verksamheten för 12–14-åringar att läggas upp så här:

Erbjuda öppna träningar för12-14-åringar på sex orter under vår och höst under ledning av 5 nyanställda Spelarutbildare (SU). I samband med detta ska också föreningsledarna utbildas i de nya spelformerna. Alla spelare ska erbjudas att delta i läger under sommar och höst. Föreningarna ska erbjudas utbildningar om den nya Spelarutbildningsplanen (SUP) i hemmamiljö.

Åldersgrupperna 01,02 och 03 ska få fortsätta med distriktslagsverksamheten som hittills. Avsikten är dock att erbjuda de spelare som inte får åka till Halmstadlägret att delta i ett liknande lägger på hemmaplan. Årskullen 04 blir den första med ett helt nytt och tidsenligt koncept.

Spelare 15-19 år

SvFF senarelägger sin start för distriktslag och landslag för 15-19 åringar tills spelarna fyllt 15 år. Ingen selektering får ske innan dess.

Regionala "landslagsläger" för 16-åringar vår och höst införs enligt landslagsmodell och det görs på hemmaplan i Östergötland.

Matchläger för pojkar 17 år genomförs i större regioner. För de 17-åriga flickorna fortsätter de regionala lägren ett år till.

Manliga spelare från akademier ska inte delta liksom elitklubbarnas a-lagsaktuella flickor.

I samband med de nya lägren skapas nya mötesplatser för ledare.

Ny organisation i ÖFF

ÖFF håller på att skapa en ny organisation för att genomföra detta. Fotbollskommittén har det yttersta ansvaret. På kansliet kommer Stefan Strandberg för 12-14 år och Dan Elofsson för 15-19 år att vara koordinatorer. De får leda arbetet för fem nyanställda spelarutbildare på deltid lokalt: Johanna Norgren och Björn Arnell för flickor, Anders Hellberg och Robert Hagert för pojkar och Vedran Vucicevic med mer allmänna uppgifter. De här fem ska svara för all utåtriktad spelarutbildning.

Stefan Strandberg får ansvaret som spelarutbildare gentemot Svenska FF efter Jörgen Johansson, som blir heltidsanställd på Svenska Fotbollsförbundet.

Den nya modellen år för år:

Östergötlands Fotbollförbund

12 år: Öppna träningar med föreningsanmälan två kvällar vår och höst på 6 orter. Klubbtränarfortbildning. Öppna utvecklingsläger under sommaren. Möjlighet till SUP-utbildningar i hemmamiljö.

13 år: Öppna träningar med föreningsanmälan två kvällar vår och höst på 6 orter. Klubbtränarfortbildning. Öppna utvecklingsläger under sommaren och novemberlovet.

14 år: Öppna träningar med föreningsanmälan två kvällar vår och höst på 6 orter. Klubbtränarfortbildning. Öppna utvecklingsläger under sommaren och novemberlovet.

Svenska Fotbollförbundet

15 år: Öppna utvecklingsläger under sommaren och utvecklingsläger i Halmstad. Träning för den aktuella åldersgruppen. Klubbtränarfortbildning. Möjlighet till SUP-utbildning i hemmamiljö.

16 år: Träning för den aktuella åldersgruppen. Klubbtränarfortbildning. Distriktslagscuper för pojkar och flickor. Regionala läger. Möjlighet till SUP-utbildning i hemmamiljö.

17 år: Träning för den aktuella åldersgruppen. Klubbtränarfortbildning. Matchläger för pojkar och regionala läger för flickor. Möjlighet till SUP-utbildning i hemmamiljö.

18 år: Tipselitläger för flickor. Klubbtränarfortbildning. Möjlighet till SUP-utbildning i hemmamiljö.

19 år: Se ovan 18 år.

Text: Bengt Samuelsson