60 personer mötte upp på Ordförandeforum

Ett 60-tal föreningsrepresentanter från 35 föreningar hade hörsammat ÖFF:s inbjudan till årets första Ordförandeforum som ägde rum den 31 januari i Linköping.

De fick information om följande fem områden: RF:s nya krav på datasäkerhet, barn- o ungdomsfotbollen inom ÖFF, Idrottslyftet, Föreningscoacher och det digitala verktyget Sport Competence. Här är ett sammandrag:

Datasäkerhet – Marie-Louise Elebring ÖIF-SISU, 010-476 50 10

Hon informerade om de nya bestämmelser som från i år ersätter den nuvarande personuppgiftslagen (PUL). Det handlar om att personuppgifter som namn, bild, e-postadresser, IP-adresser etc. måste skyddas betydligt bättre. Kraven på samtycke från den berörda individen blir hårdare.

Föreningarna kommer att få lagra personuppgifter endast så länge de behövs – det kan t ex gälla individuella resultat från tävlingar.

Varje förening måste ha en personuppgiftsansvarig och en datasäkerhetspolicy.

Löpande support kommer att finnas i IdrottOnline och från ÖIF/SISU.

Barn- och ungdomsfotboll – Caroline Phalén, ÖFF, 010-476 50 64

Den röda tråden i alla ungdomsfotboll blir nu att matchen är ett lärtillfälle. Det tidigare materialet Spela, Leka och Lär ersätts nu av nya riktlinjer för Spelarutbildning – Tränarutbildning och Nya nationella spelformer. Inriktningen är att flera ska spela längre och att skapa bästa möjliga förutsättningar för livslångt lärande.

De nya spelformerna har följande indelning: 6-7 år spelar 3 mot 3, 8-9 år spelar 5 mot 5, 10-12 år spelar 7 mot 7, 13-14 år spelar 9 mot 9 och 15-19 år spelar 11 mot 11. Avsikten är att spela på olika stora planer, med olika stora mål och särskilda regler.

Detta startar 2018 och ska gälla fullt ut från 2019.

Fotboll för alla eller parasport kommer att skötas av ÖFF från i år. I dag finns tre aktiva föreningar i länet: Eneby BK, Östria Lambohov och Mjölby AI/Södra.

Gåfotboll har redan startats i Borens IK med deltagare från 30-74 år.

Motionsfotboll kommer i år att introduceras ihop med Korpen i 7-manna-spel 2x 25 min på vardagskvällar i Linköping och Norrköping.

Futsal utvecklas nu i rask takt med allt fler lag i seriespel och t ex 80 lag i Ungdoms-DM.

Idéer finns också att få i gång föräldraaktiviteter i samband med barnens fotbollsträningar.

Idrottslyftet – Dan Elofsson, ÖFF 010-476 50 62 och Stefan Strandberg, ÖFF, 010-476 50 65

Finns 1,2 milj. kr i Östergötland per år för föreningarna att söka och får användas för aktiva i åldern 7-25 år. Ansökningsdatum är 1 maj och 1 oktober och sker via IdrottOnline.

Följande tre områden kan man söka inom: Föreningsmiljö, Träning och tävling samt Tränare och Ledare. Ta gärna kontakt med personerna ovan innan ni skickar in er ansökan.

Föreningscoachen – Johan Thorén, ÖFF, 0708 – 336171

Den här satsningen som ekonomiskt stöttas av kommunerna och Region Östergötland ska utveckla och stärka fotbollsföreningarna både fotbollsmässigt och organisatoriskt.

Länet har delats in i tre områden med ett antal coacher i resp. område som ska besöka föreningarna.

Arbetet är upplagt i fyra steg i kontakterna med föreningarna: Steg 1 – vilket mandat ger föreningen, steg 2 – nuläge och nyläge diskuteras fram, steg 3 – fördjupning av arbetet, steg 4 – genomförande.

Redan under 2017 genomfördes 100 föreningsbesök.

Sport Competence – Kent Hellström, ÖFF, 0705-529497, Johan Thorén, ÖFF, 0708-336171

Det är ett digitalt verktyg för idrottsföreningar med 80 föreläsningar av 47 experter inom 13 olika ämnesområden. 25 föreningar har redan anslutit sig i Östergötland och de kan via en särskild kod och avgift se filmerna med de olika experterna på hemmaplan.

Filmerna är så anpassade att de även fungerar utmärkt för företag så föreningarna kan även erbjuda sina sponsorer materialet.

Här finner Ni allt material som ÖFF gick igenom under kvällen, se bifogad LÄNK.