Domare 2017

Domartillsättning i våra ungdomsmatcher

I följande serier ansvarar ledarna själva att det finns domare till matchen. Från 13 år och uppåt får endast behöriga domare användas (se domarlistan nedan).
F15, P15 B, P15 C, F14, P14, P13, F13.

Aktuell förteckning på 9-/11-mannadomare 2017 i ungdomsfotbollen.

Östergötlands Fotbollförbund
Domarkommittén