Rådslag - Fotbollens framtidsfrågor

Fotbollens framtidsfrågor diskuterades av ett drygt 30-tal fotbollsledare den 5 oktober i en annorlunda miljö – Returpacks anläggning i Norrköping. Varför hade fotbollen valt denna plats? Jo, Returpack är nämligen en samarbetspartner till ÖFF i den s k Pantkampen.

Men först till fotbollens framtidsfrågor ... se bifogade frågor.

De är indelade i tre delar: Fotbollsutveckling, Föreningsutveckling och Förbundsutveckling. Kvällens diskussioner fördes i mindre grupper.

Först analyserades den SWOT-analys som SvFF gjort och där man analyserar styrkor och svagheter för svensk fotboll .

Fotbollsutveckling

Under de tre avsnitten kom bl a dessa frågor upp i en av gruppdiskussionerna:

Det är stor omsättning på spelare.

Viktigt med träningsuppehåll – trots möjligheter till konstgrässpel året om - både för ledarna, föräldrarna och ungdomarna.

Svårt få spelare till reservlagsspel.

Ta längre sommaruppehåll för föräldrarnas skull och spela längre på hösten på konstgräset.

Fotbollens datasystem FOGIS är krångligt för de mindre föreningarna.

Vi har överlevt detta år tack vare 7-8 invandrarkillar som spelat med oss (Kättinge IF).

Föreningsutveckling:

Det saknas halltider för Futsal, som ungdomarna tycker är roligt och bra träning.

Futsal måste accepteras som en inomhussport av kommunerna.

Hyr gärna ut egna klubblokaler till andra.

Förbundsutveckling:

Det var en katastrof att FAS 3 försvann.

Koordinatorer för grupper av 2-3 årskullar kan göra en del av styrelsens jobb och uppgifter.

ÖFF:s dokumentation:
Här finner ni dokumentationen från Rådslaget, se bifogad länk.

Returpack tar emot 1,8 miljarder förpackningar

Returpacks stora återvinningsanläggning i Norrköping startade 2003 och ägs av Svenska bryggerier, Dagligvaruhandeln och Livsmedelsindustrin. Det är den enda anläggningen i Sverige.

Returpack har 60 anställda.

Man tar emot 1,8 miljarder förpackningar per år varav aluminiumburkar är ca 99 procent och resten plastflaskor. Man sorterar också 60 miljoner förpackningar åt andra som lämnar in dem direkt.

Den återvunna plasten tas om hand av ett företag vägg i vägg. De hoppressade aluminiumburkarna körs till Frankrike och Tyskland för att smältas ner där och återanvändas. Aluminium kan smältas hur många gånger som helst. 30.000 burkar blir en kubikmeter i hoppressat skick.

Att återvinna förpackningar har många fördelar som energibesparing och minskad nedskräpning. I Sverige återvinns 85 procent av alla förpackningar.

Anteckningarna är gjorda av Bengt Samuelsson.