Välkomna att söka medel via Alla är olika – olika är bra!

Svenska Fotbollförbundet, Svenska Spel och ICA delar även 2017 ut medel till våra föreningar som arbetar med mångfaldsfrågor. Ansökningstiden är från 1 juni till 30 juni.

Nytt för i år är att vi enbart tar emot ansökningar digitalt och ni måste spara era ansökningar, om det är så att vi eller ni själva behöver komplettera ansökan. Precis som 2016 består juryn av: Sevana Bergström, Teddy Falkenek, Jonas Gardell, Pär Johansson, Zenita Strandänger och ordförande är SvFF:s Håkan Sjöstrand.

För 2017 kommer vi att särskilt fästa vikt vid nytänkande verksamhetsidéer som exempelvis sociala värderingsövningar kopplade till fotbollsaktiviteterna och även idéer som främjar tjejer/flickors fotbollsengagemang.

Våra kriterier för 2017 är:

  • Allt mångfaldsarbete som ingår i ordinarie verksamhet, exempelvis: HBTQ, funktionsnedsättning och utanförskap.
  • Allt jämställdhetsarbete som ingår i ordinarie verksamhet.
  • Att vara medlem som förening i Svenska Fotbollförbundet.

Medel kan ges till:

  • Genomförande av aktiviteter enligt kriterierna ovan.
  • Genomförande av utbildning och fortbildning inom mångfaldsfrågor.

Slutrapportering:

Efter avslutat projektår ska en slutrapport skickas in hit.

Ansökningsmall (Word-dokument, 362 kB)

För ytterligare frågor, kontakta via mail:
Sevana Bergström
Jonas Nystedt
Cecilia Nyberg