Energifonden - en möjlighet

Totalt har 7 miljoner kr beviljats till 355 energiprojekt under 4 år över hela landet.

Det finns möjligheter till fortsatt ekonomiskt stöd för fotbollsföreningar, som äger och/eller driver egna fotbollsanläggningar.

Syftet med ansökan ska vara att minska sitt elberoende, ställa om från direktverkande el till alternativa energikällor eller vidta andra energieffektiva åtgärder.

Mer uppgifter finns på Svenska Fotbollförbundets hemsida http://fogis.se/anlaggningarenor/stod-kontakt/energifonden

Ni hittar också värdefull information om energirådgivning på E.ON:s hemsida www.eon.se/fotboll