Felaktiga uppgifter om länsstyrelsepengar

Genom ett missförstånd har den felaktiga siffran 700.000 kr cirkulerat i media om länsstyrelsens stöd till ÖFF.

Den avser det totala projektstödet under perioden 1/11 2009 - 31/12 2013. Det nya är att ÖFF får 130.000 kr ytterligare i bidrag för 2013 för att gentemot landsbygdsföreningarna främst arbeta med energifrågor, integration, jämställdhet och entreprenörskap.

Östergötlands Fotbollförbund

Thomas Kölnäs
kanslichef