Så här söker ni medel ur Energifonden

Villkoren för att söka medel ur Energifonden är enkla, vilket ni kan se här nedan.

- I ansökan ska anges vad investeringen avser, vad den beräknas kosta och vilken effekt den beräknas uppnå.

- Projekt som vill gå från direktel till alternativa energikällor för att minska elberoendet prioriteras.

- Bidragen betalas ut direkt vid projektstart och redovisas efter 1 år via distriktets anläggningsansvarige.

- Bidragen som betalas ut är på 15 000 kr resp. 25 000 kr.

- Ansökningarna diarieförs löpande efterhand som de kommer in och beslut om de beviljas eller inte tas av SvFF:s Anläggningskommitté vid dess sammanträden.

- Ansökningshandlingar finns på SvFF:s hemsida.

- Mer information kan ni läsa på SvFF:s hemsida eller Eons hemsida.

- Vi hänvisar också angående konceptet Energismart Förening till Smålandsidrottens hemsida och sök vidare under Projekt och Energismart förening.

- Har ni frågor kring detta kan ni kontakta Ibrahim Beganovic, tel 0705-591476 eller Bengt Samuelsson, tel 0705-166901.

Östergötlands Fotbollförbund