Tre framgångsrika år med landsbygdsprojektet

Östergötlands Fotbollsförbund har nu gått i mål med sitt landsbygdsprojekt "En förening i varje by – fotboll för alla" efter 3,5 års intensivt arbete.

Avslutningen blev en succéartad tillställning med fantastiska projektpresentationer av Brokinds IF, Hemgårdarnas BK, Fornåsa IF och Västra Husby IF.

Många vittnade på avslutningen om hur man kommit närmare varandra i byn sedan man börjat samarbeta över föreningsgränserna.

Länsstyrelsen, Östsam och representanterna från tre Leaderområden öste beröm över projektet och ÖFF:s projektledare Ibrahim" Ibbe" Beganovic från metropolen Tjällmo. Myndigheterna har finansierat dels ÖFF:s centralt ledda mobilisering av föreningarna och dels föreningarnas egna projekt.

När vi började projektet identifierade vi 60 landsbygdsföreningar av ÖFF:s totalt 150.

Vi samlade dem på fyra platser – en i varje Leader-område, som är EU:s förlängda arm ytterst.

Ett av mötena var hos Gammalkils IF en vinterkväll i full snöstorm. Trots detta mötte ett tiotal föreningar upp. Vi var lite nervösa från projektledningen på detta första möte men spänningen släppte snart.

Sedan har det blivit ett 60-tal möten hos föreningarna, där ofta byns övriga föreningar deltagit liksom samarbetspartner som skola, kyrka m fl

Söndagsmorgon i Väderstad

Jag minns t ex ett möte en söndagsmorgon i Väderstad där Väderstads IK samlat övriga intressenter som PRO, hembygdsföreningen, byalaget, kyrkan och skolan. Föreningen ville ordna en konstgräsplan för sina ungdomar men efter några mötesdiskussioner hade det växt till att även omfatta en motorikbana vid skolan och en upprustning av den legendariska festplatsen Änga. Med stöd från Leaderkontoret i Mantorp m fl kunde allt föras i hamn av alla entusiaster.

Inte så långt från Väderstad ligger Fornåsa ute på slätten vid vägen mellan Linköping och Motala. Fornåsa IF bjöd in till en första träff för att diskutera en konstgräsplan. Även här enades vi om att man borde gå samman med övriga föreningarna i samhället och lyssna på hur invånarna ville ha framtiden.

Efter ett intensivt jobb av en samarbetsgrupp som sedan blev en intresseförening blev resultatet i stället en näridrottsplats med utegym med över 20 stationer, grillplats, motionsslinga och planer på infoskyltar om Fornåsa vid genomfarten, skateramp och motorikbana.

Ett lysande projekt, där näridrottsplatsen nu på den mörka årstiden lyser upp samhället för de som passerar. En av projektledarna Hasse Wetterhall berättade om vilka positiva effekter projektet fått för hela samhället.

Stad – Land, Brokind - Skäggetorp

Starka känslor väckte Patrik Stålhammar från Brokinds IF och Johnny Forsberg från Hemgårdarnas BK från Skäggetorp i Linköping när de presenterade sitt Stad-Land –projekt.

Det var projektledaren Ibbe som sammanförde de två och presenterade en idé. Båda tände på den och efter ett omfattande förarbete kunde de båda föreningarnas 10-11-åringar samlas en helg på Kindavallen i Brokind. När HBK-barnen anlände i minibussar lastade de ur sina stora väskor för de skulle ju övernatta på idrottsplatsen vilket var en stor händelse för dem.

Men bara några minuter efter ankomsten var alla grabbarna i full fart med att leka fotboll tillsammans. Den runda bollen förenade dem på nolltid. På Correns reportage från lägret var rubriken: "Som ett vaccin mot rasism".

Samarbetet har sedan fortsatt med andra aktiviteter. Ett exempel på hur fotbollen kan förena stad och land.

Det har varit oerhört stimulerande att få vara med i projektledningen under de tre åren och få rapporter från projektledaren Ibbe efter alla hans föreningsbesök. Han har fått besöka många av de idylliska fotbollsanläggningarna ute på landsbygden. Hans beskrivning av första besöket i Kvarsebo är nästan litterär.

Han har fått lyssna på många idéer och mycken entusiasm men också på problem och bekymmer med brist på ideella krafter.

Landsbygdsentusiaster i styrgruppen

I styrgruppen har vi haft entusiaster som landsbygdsutvecklingskämpen Anders Bengtson från Grytgöl, ÖFF:s kanslichef Thomas Kölnäs från S:t Anna, projektledaren "Ibbe" från Tjällmo, länsidrottschefen Kjell Augustsson från djupa skogen utanför Motala och Janne Andersson från Linköping som är ÖFF;s kämpe för att utveckla alla föreningar.

Efter mina 14 år i ÖFF:s styrelse har det varit en mycket positiv upplevelse att få delta i detta projekt och kunna erbjuda de små landsbygdsföreningarna konkret hjälp.

En slutsats man kan dra efter de här tre åren är att går föreningarna samman på en ort och lyckas jobba mot samma mål kan man åstadkomma nästintill underverk. Tillsammans är man starka.

I många fall har fotbollsanläggningen, bygdegården, kyrkan eller skolan varit en samlingspunkt att utgå från och samlas omkring.

19 föreningar har startat energiprojekt

Under projektets gång dök även energifrågan upp där Svenska Fotbollförbundet och EON kunde erbjuda energibidrag till landsbygdens anläggningar och i Östergötland fick 19 föreningar bidrag till energieffektivisering under 2011 och 2012. Ett välbehövligt upprustningsarbete på landsbygdens anläggningar som i många fall är gamla och i dåligt skick ur energisynpunkt. En landsbygdsförening med alla sina lokala kontakter kan göra nästintill underverk med ett lite kontant stimulansbidrag.

Helt avgörande för att ett sådant här landsbygdsarbete ska kunna genomföras är att de ideella krafterna i föreningarna ställer upp. På landsbygden är det lättare men ingen självklarhet. Men alla vill bidra till att skapa bra förutsättningar för sina ungdomars fritidsaktiviteter. Det handlar ju om byns livskvalité.

Projektet upphör formellt vid årsskiftet men vid avslutningsmötet lovade länsstyrelsen och Leader-kontoren fortsatt stöd och ÖFF försöker också fortsätta sitt arbete med att stötta landsbygdsföreningarna.

Så nu är siktet inställt på att förbereda oss i Östergötland under 2013 inför det nya landsbygdsprogrammet från 2014-2020 som dock ännu ingen vet exakt vad det kommer att innehålla.

Bengt Samuelsson, ordförande i styrgruppen