Spara in på elräkningen

Hur har ni det med elräkningarna för er anläggning? Har ni analyserat er energiförbrukning på er anläggning? Just nu finns bra möjligheter för landsbygdsföreningar att få hjälp med detta, se nedan.

Ni kan få hjälp av kommunens energisparrådgivare som besöker er för en genomgång av energiförbrukningen på er anläggning.

Ni kan också få ett ekonomiskt stöd ur Svenska Fotbollförbundets och EON´s energifond. Där finns det pengar att söka under 2012. Det är enkelt att söka och mer information hittar ni på www.svenskfotboll.se/anläggningar

Stödet är främst avsett för att minska elberoendet och kan användas till installation av värmepumpar, bergvärme, jordvärme, solvärme, isolering av byggnader etc. Besparingar på ca 20 % på en investering är vanligt.

I Östergötland har 14 fotbollsföreningar fått energibidrag under 2011 och 2012  på tillsammans 265.000 kr.

Lokalt kan ni kontakta ÖFF:s projektledare Ibrahim Beganovic, 0705-591476 för ytterligare information.

Landsbygdshälsningar

Bengt Samuelsson                                                    
Östergötlands Fotbollsförbund

Ibrahim Beganovic                                                                                     
Projektledare för Fotbollsföreningen som landsbygdsutvecklare