Storsatsning för ökad Respekt i Fotboll

Östergötlands Fotbollförbund gör tillsammans med Länsförsäkringar Östgöta en storsatsning för ökad Respekt i Fotboll.

Satsningen innehåller:
*Ett tiopunktsprogram för ökad Respekt i Fotboll, som riktar sig till distriktets alla fotbollsföreningar.

* Ett samarbetsavtal med Länsförsäkringar Östgöta, som stöttar projektet ekonomiskt.

*Två ambassadörer knyts till projektet – landslagsspelaren från LFC Charlotte Rohlin och elitdomaren Magnus Ahlsén.

Våld, provokationer och hårda ord har blivit en vardag i samhället. Inte minst märks det på våra fotbollsplaner där antalet röda kort beroende på dåligt uppförande bara ökar!

ÖFF och Länsförsäkringar Östgöta ska på ett än bättre sätt via detta projekt lära fotbollsengagerade på alla nivåer att respektera varandra.

Glädjande kan vi berätta att vi till vårt stundande arbete med Respekt i Fotboll, nu lyckats knyta upp två ambassadörer på högsta elitnivå! Våra ambassadörer är Charlotte Rohlin från Linköpings FC (Damlandslaget) och elitdomaren Magnus Ahlsén från Linköping. Både dessa anser att det är av oerhörd stor vikt, att vi alla inom fotbollsrörelsen i länet nu både prioriterar och ställer oss bakom denna satsning!

ÖFF har inför säsongen 2012 antagit ett 10-punktsprogram för ökad Respekt i Fotboll. Detta skall vara angeläget för alla länets fotbollsföreningar. Fokus ska därigenom riktas mot fotbollens etik- och moralfrågor på och omkring våra fotbollsarenor.

Här följer de 10 punkterna:

1) Bjud in lokal domare Alla lag uppmanas inför säsongen bjuda in en lokal domare för att gå igenom och diskutera frågor rörande moral och etik samt årets regel- och tolkningsfrågor.

2) Utbildning för tränare Att i samband med alla tränarutbildningar informera om och diskutera "Respekt i Fotboll".

3) Ökat engagemang i befintliga föreningar Att uppmuntra fotbollsanhängare att engagera sig i befintliga föreningar.

4) Träff för nystartade föreningar Att i december månad träffa nystartade föreningar och gå igenom befintligt regelverk, ekonomiska rutiner, tävlingsföreskrifter och "Respekt i Fotboll".

5) Skapa mötesplatser Att skapa mötesplatser via seminarier och utbildningar för spelare, föräldrar och ledare, där fotbollens moral- och etikfrågor diskuteras. Ta fram ett enkelt info-material som delas ut vid match.

6) Domarutbildningar Att i samband med alla domarutbildningar informera om och diskutera "Respekt i Fotboll".

7) Återinför "High five" eller handhälsning Att återinföra "High five" eller handhälsning och domarhälsning före match i alla våra matcher.

8) Spelare 16 år och yngre Ungdomsledaren i vår ungdomsfotboll, 16 år och yngre, läser innan match upp följande tre punkter från "Respekt i Fotboll": – Tänk på att unga domare ofta är under utbildning. Respektera det! – Domaren ser inte allt. Respektera det! – Föregå med gott exempel. Tänk på Ditt språk och klaga inte på domslut!

9) Utse matchvärdar Att uppmana och uppmuntra alla lag att utse matchvärdar till sina hemmamatcher.

10) Avgiftsbelägga grov förseelse Att på ÖFF:s årsmöte (14 mars) fastställa en avgift för grova förseelser i syfte att få en minskning av dessa förseelser. Avgifterna kan användas för att finansiera den uppsökande och förebyggande verksamheten i moral- och etikfrågor.

Östergötlands Fotbollförbund

Thomas Kölnäs